• Quan hệ vuông góc

  Quan hệ vuông góc

  I) Hai đường thẳng a và b vuông góc nhau: 1) Tích vô hướng của hai véc-tơ: a.b = a . b . cos ( a, b ) 2) Ứng dụng của tích vô hướng: Xác định góc giữa hai vectơ: cos( a, b ) = a.b a .b 3) Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc nhau: * Cách 1: áp dụng định nghĩa: 0 a ⊥ b ⇔ (a, b) = 90 . * Cách 2: a ⊥ b ⇔ u.v = 0 ( u, v là các véc-tơ chỉ phương của a và b) * *...

   20 p husc 08/02/2012 63 2

 • Phương pháp giải toán Tích Phân

  Phương pháp giải toán Tích Phân

  Nhắc lại Giới hạn – Đạo hàm – Vi phân

   152 p husc 08/02/2012 58 3

 • Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  § 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng A. Tóm tắt giáo khoa . 1. Vectơ n khác 0 vuông góc đường thẳng ∆ gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của ∆ . •Phương trình của đường thẳng qua M0( x0 ; y0 ) và có VTPT n = (a ; b) là : a(x – x0) + b(y – y0) •Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng : ax + by + c = 0 trong đó n = (a ; b) là một VTPT . n •∆...

   101 p husc 08/02/2012 63 3

 • Kim loại Cu và hợp chất Cu cơ bản

  Kim loại Cu và hợp chất Cu cơ bản

  Biết vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử và tính chất của Cu Biết một số hợp chất quan trọng của Cu Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

   17 p husc 08/02/2012 47 2

 • Hợp kim của sắt

  Hợp kim của sắt

  Sắt tinh khiết ít được sử dụng trong thực tế . Hai loại hợp kim quan trọng của sắt là gang và thép Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống .Năm1855 Henry Besssemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950

   25 p husc 08/02/2012 54 1

 • Gang, thép

  Gang, thép

  Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống. Năm 1855 Hẻny Bessemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950.

   9 p husc 08/02/2012 29 2

 • Chất điện li và sự điện li

  Chất điện li và sự điện li

  Thay vào cốc dd NaCl ( dd NaOH , ddHCl ... )Đóng khoá K đèn sáng Có dòng điện đi qua hay nói cách khác dd axit , dd Bazơ , dd muối đều có tính dẫn điện . Chất điện li là những chất tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện được .

   11 p husc 08/02/2012 69 2

 • Sản xuất amoniac

  Sản xuất amoniac

  Dung dịch NH3 có môi trường gì? N2 tác dụng với H2 ở điều kiện nào? Tầm quan trọng của amoniac - Làm phân bón -sản xuất axit nitric, ure, xođa

   15 p husc 08/02/2012 29 2

 • Phản ứng oxi hóa khử

  Phản ứng oxi hóa khử

  Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử

   12 p husc 08/02/2012 74 1

 • Phân bón hóa học

  Phân bón hóa học

  Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng. Phân bón hóa học có vai trò quan trọng trong nông nghiệp vì vậy chúng ta cần phải biết.

   24 p husc 08/02/2012 58 2

 • Oxi ozôn

  Oxi ozôn

  không oxi hoá được Ag ở điều kiện thường Ag + O2 - không xảy ra Oxi hoá được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), oxi hoá được Ag ở điều kiện thường 2 Ag + O3 Ag2O + O2

   29 p husc 08/02/2012 31 1

 • Tính chất hóa học của muối

  Tính chất hóa học của muối

  Dung dịch muốn có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. - Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới axit mới.

   15 p husc 08/02/2012 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số