• Đạo và đời, lí tưởng và hiện thực trong đám cưới không có giấy giá thú của Ma Văn Kháng

  Đạo và đời, lí tưởng và hiện thực trong đám cưới không có giấy giá thú của Ma Văn Kháng

  Cùng với Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Lê Lựu, Chu Lai..., Ma Văn Kháng có vị trí quan trọng trong văn xuôi thời kì đổi mới. Các tiểu thuyết của ông thời kì này phản ánh bức tranh đa diện, nhiều sắc màu tối sáng của cuộc sống hậu chiến, nơi đang diễn ra cuộc đối đầu quyết liệt giữa cái cao cả và thấp hèn, lí tưởng và thực...

   8 p husc 31/08/2020 6 1

 • Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử của Ngô Kính Tử

  Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử của Ngô Kính Tử

  Bài viết tập trung làm rõ thêm các phương diện nghệ thuật trên phương diện chính là ngôn ngữ. Qua đó thấy được nét độc đáo, đặc sắc trong ngôn ngữ tiểu thuyết Ngô Kính Tử.

   9 p husc 31/08/2020 8 1

 • Giọng điệu nghệ thuật trong thể loại ngâm khúc

  Giọng điệu nghệ thuật trong thể loại ngâm khúc

  Giọng điệu là một trong những hình thức nghệ thuật làm nên giá trị đặc trưng của thể loại ngâm khúc. Bước vào từng khúc ngâm, không khó để nhận ra giọng buồn thương, ai oán là giọng điệu chủ đạo của thể loại. Song hành với giọng điệu đó còn là giọng suy tư triết lí, khi thể loại này không chỉ viết về nỗi buồn cá nhân mà còn gửi...

   11 p husc 31/08/2020 5 1

 • Truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm - một cách đọc liên văn bản

  Truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm - một cách đọc liên văn bản

  Áp dụng cách đọc liên văn bản văn hóa (thư tịch và truyền khẩu), bài viết triển khai phân tích kết cấu truyền thuyết “Hồ Hoàn Kiếm”. Trên cơ sở, đó bài viết cũng đồng thời nêu một phán đoán về tên gọi “Hồ Gươm”.

   9 p husc 31/08/2020 6 1

 • Nhân vật phụ nữ trong tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

  Nhân vật phụ nữ trong tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

  Bài viết nghiên cứu về nhân vật phụ nữ trong tiểu thuyết của Gabriel García Márquez (G.G.Márquez) với các nội dung: Các kiểu nhân vật nữ và thông điệp về tình yêu thương; Nghệ thuật xây dựng nhân vật phụ nữ. Kết quả nghiên cứu của bài viết góp phần khẳng định đóng góp trong lĩnh vực tiểu thuyết của nhà văn G.G.Márquez với nền văn học thế...

   6 p husc 31/08/2020 9 1

 • Vài nét đổi mới ngôn ngữ trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (qua một số trường hợp tiêu biểu)

  Vài nét đổi mới ngôn ngữ trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (qua một số trường hợp tiêu biểu)

  Bài viết chú ý đến hai xu hướng đổi mới ngôn ngữ nổi bật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, đó là sự đa dạng hóa ngôn ngữ bằng việc kết hợp ngôn từ Việt với ngôn từ ngoại lai, cập nhật ngôn ngữ đời thường và kết hợp nhiều kênh ngôn ngữ khác trong sự song hành cùng xu hướng thơ hóa ngôn ngữ văn xuôi. Đây là những cách tân góp...

   12 p husc 31/08/2020 5 1

 • Sự phát triển đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

  Sự phát triển đề tài người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

  Từ việc khám phá kiểu nhân vật trí thức, các nhà văn nêu lên những vấn đề có ý nghĩa xã hội như: Vấn đề nhìn lại lịch sử, nhìn lại chiến tranh; vấn đề giữ gìn đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, vấn đề vai trò vị trí giới trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   7 p husc 31/08/2020 7 1

 • Thơ của vua Tự Đức viết về sông Lợi Nông (An Cựu)

  Thơ của vua Tự Đức viết về sông Lợi Nông (An Cựu)

  Bài viết này giới thiệu ba bài thơ của vua Tự Đức viết về sông Lợi Nông được tìm thấy trong Ngự chế thi nhị tập để góp phần minh chứng cho nhận định nói trên.

   8 p husc 31/08/2020 4 1

 • Kim sách triều Nguyễn

  Kim sách triều Nguyễn

  Bài viết nói về các cuốn sách làm bằng kim loại (vàng, bạc mạ vàng, đồng…). Dấu tích sách tìm được từ thế kỷ XV - XVI tới đầu thế kỷ XX, với số lượng còn lại khá ít. Kim sách thời Nguyễn thường ghi lời vua ban phẩm tước cho những người thuộc hoàng gia (Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa…) và một số quan lại cấp cao - Kim sách có một số...

   5 p husc 31/08/2020 7 1

 • Tính triết học trong vườn cảnh Á Đông (qua vườn cảnh Huế)

  Tính triết học trong vườn cảnh Á Đông (qua vườn cảnh Huế)

  Sức hấp dẫn về cảnh quan của vườn truyền thống, có một đỉnh cao là các vườn cảnh hoàng gia. Hiện nay, hầu như tại Cố đô Huế, các vườn hoàng gia bị biến dạng rất nhiều. Nguyên tắc phục hồi vườn, trước tiên cần đảm bảo giá trị triết lý: về vẻ đẹp, thuật phong thủy, thuyết âm dương, thuyết ngũ hành... Muốn vậy, phải quan tâm tới...

   6 p husc 31/08/2020 8 1

 • Phát huy giá trị di sản văn hóa Huế - nhìn từ cổ vật

  Phát huy giá trị di sản văn hóa Huế - nhìn từ cổ vật

  Là một trung tâm giao thoa các dòng văn hóa, Huế trở thành nơi hội tụ nhiều cổ vật quý hiếm. Tuy nhiên, kể từ cuối thế kỷ XVIII đến nay (đặc biệt dưới thời Pháp thuộc), cổ vật Huế bị “chảy máu” do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thực tế trên đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết - cần những kế hoạch dài hạn và giải pháp cụ thể để...

   7 p husc 31/08/2020 5 1

 • Cộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

  Cộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

  Từ nhận thức cộng đồng là chủ thể sáng tạo văn hóa, chủ sở hữu di sản văn hóa, có quyền tự ý thức về bản sắc văn hóa của mình, bài viết tiếp cận vai trò của cộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, được thể hiện tại bảo tàng và ngay chính trong cộng đồng.

   10 p husc 31/08/2020 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số