• Văn hóa thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi

  Văn hóa thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi

  Bài viết giới thiệu khái niệm thời gian rỗi, phân tích văn hóa thời gian rỗi của Nguyễn Trãi thông qua thơ và các tác phẩm của ông, để cùng tìm hiểu về Nguyễn Trãi với nhiều khía cạnh hơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để hiểu thêm thơ và cuộc sống của Nguyễn Trãi.

   5 p husc 30/09/2019 6 0

 • Nhận dạng tiếng Việt nói sử dụng bộ công cụ Kaldi

  Nhận dạng tiếng Việt nói sử dụng bộ công cụ Kaldi

  Bài viết cũng đánh giá chất lượng của hệ thống dựa trên việc đánh giá tỷ số WER của các mô hình âm học. Hệ thống đã cho ra kết quả vượt trội so với các bộ công cụ trước đó với tiếng Việt.

   9 p husc 30/09/2019 9 0

 • Thiên tính nữ và góc nhìn giới tính trong văn chương Việt Nam đương đại

  Thiên tính nữ và góc nhìn giới tính trong văn chương Việt Nam đương đại

  Bài viết vận dụng kết hợp phê bình Nữ quyền và các phương pháp nghiên cứu Văn hóa học, Thi pháp học, Tự sự học để mô tả và phân tích nguồn gốc của Thiên tính nữ, sự thể hiện của Thiên tính nữ và góc nhìn giới tính trong văn chương Việt Nam đương đại qua những hiện tượng tiêu biểu, trên một số phương diện cơ bản.

   6 p husc 30/09/2019 5 0

 • Tình thái và các phương tiện biểu hiện tình thái trong án văn tiếng Việt

  Tình thái và các phương tiện biểu hiện tình thái trong án văn tiếng Việt

  Trên cơ sở khảo sát ngữ liệu thực tế và nền tảng lí thuyết của ngữ dụng học, bài viết nghiên cứu các loại tình thái trong án văn và cách thức sử dụng chúng. Bài viết cũng chỉ ra các phương tiện biểu hiện tình thái nhận thức và tình thái đạo nghĩa, phân tích và khái quát tác dụng của nó đối với hiệu quả giao tiếp của án văn tiếng Việt.

   11 p husc 30/09/2019 4 0

 • Biểu tượng nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000

  Biểu tượng nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000

  Trong bài viết này, biểu tượng nước vừa mang ý nghĩa thanh lọc và xoa dịu nỗi đau của con người, là biểu tượng của sự tái sinh, đồng thời nó còn là biểu tượng của sự tàn phá và hủy diệt. Với nhiều biến thể khác nhau, nước vừa lưu giữ những cơ tầng văn hóa của dân tộc, vừa có khả năng trở thành những biểu tượng và những cổ mẫu...

   8 p husc 30/09/2019 3 0

 • Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh

  Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh

  Bài viết tập trung làm rõ mối quan hệ giữa văn học và điện ảnh qua phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh. Trong đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc chuyển thể nhân vật như là cách thức hữu hiệu nhằm chiếm lĩnh, khám phá, diễn giải cuộc sống và số phận con người của nhà làm phim...

   9 p husc 30/09/2019 4 0

 • Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương

  Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương

  Bài viết nghiên cứu về cảm quan con người trong thơ Nguyễn Bình Phương nhằm chỉ ra đóng góp, phong cách nghệ thuật cũng như dấu ấn của nhà thơ đối với tiến trình vận động thơ ca Việt Nam đương đại. Từ đó, cho thấy diện mạo sinh động, hướng phát triển hiện đại, hội nhập thế giới của thơ ca dân tộc.

   6 p husc 30/09/2019 4 0

 • Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

  Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

  Bài viết sẽ chỉ ra sự tương tác giữa các khái niệm trọng yếu trong hệ lí thuyết liên văn bản và kí hiệu học, các điểm tựa lí luận khi so sánh hai hệ lí thuyết, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa chúng, khai triển vấn đề chuyển thể dưới góc nhìn của hai hệ lí thuyết và dẫn chứng bằng việc nghiên cứu trường hợp: Kí hiệu biểu thị thời...

   7 p husc 30/09/2019 4 0

 • Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

  Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại

  Đối với văn xuôi, tiểu thuyết được xem thể loại chủ đạo, có ưu thế trong việc phản ánh những vấn đề cơ bản của đời sống xã hội và số phận con người. Nằm trong dòng chảy của văn xuôi Việt Nam đương đại, tiểu thuyết từ sau 1986 đảm đương sứ mệnh quan trọng là đổi mới tư duy thể loại.

   9 p husc 30/09/2019 3 0

 • Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại

  Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại

  Trong bài viết này, từ việc khảo sát kiểu không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại, chúng tôi cho rằng đây là kiểu không gian khá phổ biến, gắn liền với đời sống tâm lí của con người hiện đại.

   7 p husc 30/09/2019 3 0

 • Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong tiếng Việt

  Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong tiếng Việt

  Trong bài viết này, trên cơ sở khái niệm khung của lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận, chúng tôi mô tả đặc điểm ngữ nghĩa của các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng, một tiểu nhóm các ngữ vị từ được chuyển nghĩa để chỉ hoạt động nói năng trong tiếng Việt, trong đó chú trọng đến: Sự tỏa tia ngữ nghĩa...

   8 p husc 30/09/2019 5 0

 • Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga

  Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga

  Bài viết này khảo sát đặc điểm của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga, chỉ ra cách thức nói năng liên quan nội dung từ chối trong bối cảnh giao tiếp cụ thể, qua đó góp phần đổi mới phương pháp và nội dung dạy môn thực hành tiếng cho người học tiếng Việt và tiếng Nga như một ngoại ngữ.

   11 p husc 30/09/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số