• Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

  Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xử lý tín hiệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, số hóa tín hiệu tương tự, tín hiệu và hệ thống rời rạc, cấu trúc các bộ lọc số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p husc 29/06/2020 4 0

 • Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 2

  Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xử lý tín hiệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ lọc số IIR, thiết kế bộ lọc số FIR, thiết kế bộ lọc số đa vận tốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p husc 29/06/2020 5 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Phần 2 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các polyme phân hủy sinh học khác, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PHSH, tác nhân gây phân hủy sinh học, phương pháp và tiêu chuẩn nghiên cứu polyme PHSH,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p husc 29/06/2020 6 0

 • Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Ebook Vật liệu polyme phân hủy sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Vật liệu polyme phân hủy sinh học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về polyme phân hủy sinh học, polyme tự nhiên phân hủy sinh học, polyeste phân hủy sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p husc 29/06/2020 5 0

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình điều khiển dự trữ. Cuối chương có phần bài tập và phụ lục để người học có thể ôn tập và cũng cố kiến thức.

   112 p husc 29/06/2020 4 0

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức 2 chương đầu tiên bao gồm: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới, lý thuyết phục vụ công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p husc 29/06/2020 3 0

 • Ebook Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý (Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng): Phần 1

  Ebook Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý (Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý - Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phhuowng pháp phổ khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p husc 29/06/2020 5 0

 • Ebook Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý (Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng): Phần 2

  Ebook Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý (Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp phân tích vật lý và hóa lý - Tập 2: Phương pháp phổ khối lượng" cung cấp cho người học các kiến thức phổ khối của các họp chất hữu cơ, phương pháp phân tích phổ khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   112 p husc 29/06/2020 4 0

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản sắt từ và feri từ, các vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng - nam châm vĩnh cửu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   207 p husc 29/06/2020 4 0

 • Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

  Ebook Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Cơ sở từ học và các vật liệu từ tiên tiến" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường, dòng điện và vật liệu từ, khái niệm về sắt từ và ứng dụng, momen từ nguyên tử, nghịch từ và thuận từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p husc 29/06/2020 6 0

 • Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ học đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Sức chịu tải của nền đất, áp lực ngang của đất. Nội dung các chương được trình bày súc tích, thiết kế kết hợp với nhiều hình ảnh minh họa, thể hiện đầy đủ các vấn đề quan trọng của lĩnh vực cơ học đất.

   77 p husc 29/06/2020 5 0

 • Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Ebook Cơ học đất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ học đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng của đất nền. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng, Cầu đường, Thủy lợi,... dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   154 p husc 29/06/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số