• Phương pháp lặp giải phương trình vi phân cấp cao với hệ số phụ thuộc các phiếm hàm tích phân

  Phương pháp lặp giải phương trình vi phân cấp cao với hệ số phụ thuộc các phiếm hàm tích phân

  Nội dung của bài viết gồm hai phần: Phần thứ nhất trình bày kết quả xây dựng lược đồ sai phân bậc cao đối với phương trình vi phân cấp hai, phần thứ hai trình bày các kết quả xây dựng lược đồ lặp giải các phương trình vi phân bậc cao có các hệ số phụ thuộc các phiếm hàm dạng tích phân. Các kết quả thực nghiệm số trên các lược đồ...

   8 p husc 31/05/2019 22 0

 • Một số không gian xác suất trên R

  Một số không gian xác suất trên R

  Bài viết đưa ra một số không gian xác suất và từ đó xây dựng một số biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất nói trên. Ngoài ra, bài báo cũng xây dựng một số không gian xác suất trên tập số thực cảm sinh bởi các không gian xác suất đã xây dựng. Cuối cùng, một số ví dụ được đưa ra để minh họa cho việc tính kì vọng và phương sai của một...

   8 p husc 31/05/2019 24 0

 • Phân tích mối liên hệ tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên

  Phân tích mối liên hệ tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên

  Bài viết giới thiệu cách sử dụng hệ số tương quan mẫu và phương trình hồi qui tuyến tính mẫu để xác định mức độ liên hệ tuyến tính và biểu diễn mối liên hệ tuyến tính dạng Y = AX + B của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y.

   6 p husc 31/05/2019 29 0

 • Phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng

  Phép biến đổi Laplace và một số ứng dụng

  Nội dung bài viết là trình bày phép biến đổi Laplace thuận (tìm ảnh của hàm) và phép biến đổi Laplace ngược (tìm hàm nguyên mẫu theo ảnh), phép nhân chập (tích chập) các hàm (ảnh của đạo hàm và tích phân hàm nguyên mẫu). Từ đó trình bày một số ứng dụng của phép biến đổi Laplace vào việc giải phương trình vi phân và tích phân. Mỗi phần đều...

   13 p husc 31/05/2019 27 0

 • Một số phản ví dụ về các lớp không gian tôpô quan trọng

  Một số phản ví dụ về các lớp không gian tôpô quan trọng

  Một trong những mục đích quan trọng khi phân loại các không gian tôpô trong toán học đó là nhằm metric hóa các không gian tôpô. Khi đó dựa vào các tính chất gần gũi của không gian metric, người ta phân loại các không gian tôpô thành nhiều lớp không gian khác nhau theo thứ tự giảm dần theo quan hệ bao hàm bởi các điều kiện ngày càng gần gũi với không gian...

   6 p husc 31/05/2019 15 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 1: Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính

  Chương này trình bày cách xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính của những bài toán dạng đơn giản. Đây là những kiến thức quan trọng để xây dựng mô hình cho những bài toán phức tạp hơn trong thực tế sau này. Các khái niệm về ‘’ lồi’’ đuợc trình bày để làm cơ sở cho phương pháp hình học giải quy hoạch tuyến tính. Một ví dụ mở đầu...

   28 p husc 25/02/2019 37 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 2: Giải thuật đơn hình

  Chương này trình bày một cách chi tiết nội dung của giải thuật đơn hình. Sau phần cơ sở lý thuyết của giải thuật là các ví dụ tương ứng. Các ví dụ được trình bày đúng theo các bước của giải thuật. Kiến thức trong chương này cần thiết cho việc lập trình giải quy hoạch tuyến tính trên máy tính.

   36 p husc 25/02/2019 31 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 3: Bài toán đối ngẫu

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 3: Bài toán đối ngẫu

  Chương này trình bày trình bày khái niệm đối ngẫu, các quy tắc đối ngẫu và giải thuật đối ngẫu. Đây là các kiến thức có giá trị trong ứng dụng vì nhờ đó có thể giải một quy hoạch tuyến tính từ quy hoạch tuyến tính đối ngẫu của nó.

   18 p husc 25/02/2019 40 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính – Chương 4: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính

  Chương này trình bày các bài toán để thấy khả năng ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính. Bài toán trò chơi được trình bày một cách chi tiết, các bày toán còn lại chỉ trình bày mô hình. Việc giải các bài toán này được nghiên cứu thêm trong các môn tiếp theo.

   33 p husc 25/02/2019 36 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định thức. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa định thức và ví dụ, tính chất của định thức, khai triển Laplace.

   53 p husc 30/01/2019 40 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

   30 p husc 30/01/2019 40 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về không gian véctơ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Toạ độ của véctơ, không gian con, tổng và giao của hai không gian con.

   34 p husc 30/01/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số