• Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi" được bố cục thành 4 chương: Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh - Dân tộc và nhân loại; chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh, chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Phần 1 ebook thể hiện nội dung 2 chương đầu, mời các...

   140 p husc 25/02/2019 34 1

 • Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 2 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 2 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Tiếp nối phần 1, phần 2 quyển sách đưa tới bạn 2 nội dung đó là Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh và chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Hy vọng cuốn sách góp thêm một tiếng nói, một cách nhìn, cách tiếp cận về nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

   134 p husc 25/02/2019 39 0

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 1 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Bố cục của cuốn sách là sự gắn kết chặt chẽ của gần 50 luận văn được kết cấu thành 7 chương. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tác phẩm là trên cơ sở lý luận Mác - Lê nin, tác giả khẳng định rằng Hồ Chí Minh đã có sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận đó vào hoàn cảnh Việt Nam, một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu, giai cấp...

   259 p husc 25/02/2019 36 0

 • Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Ebook Hồ Chí Minh sáng tạo đổi mới: Phần 2 - PGS.TS Bùi Đình Phong

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của quyển sách trình bày về 3 chương cong lại gồm: Chân lý là cái gì có lợi cho dân, thắng lợi của cách mạng tháng tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới... Cuốn sách cho thấy sự sáng tạo của Hồ Chí Minh là toàn 6 diện và sâu sắc, từ cách mạng giải phóng dân tộc...

   190 p husc 25/02/2019 39 0

 • Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cần thiết, hữu ích để lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước có tài liệu tham khảo, tìm hiểu và hiểu rõ hơn về một trong những truyền thống văn hóa lâu đời của dân...

   239 p husc 30/11/2018 44 0

 • Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu phong tục thờ cúng của người Việt ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh: Phần 2

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về tục lệ thờ cúng đặc sắc của ba miền, tục thờ Thần tài trong giới kinh doanh buôn bán và một số văn khấn thường dùng trong tín ngưỡng thờ cúng nói chung. Đồng thời, những kiến thức trong cuốn sách có thể ứng dụng vào trong các hoạt động cụ thể...

   210 p husc 30/11/2018 38 0

 • Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm mục đích hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trong đoàn viên. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho bạn đọc những câu chuyện về Bác thông qua những chủ đề sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước...

   149 p husc 30/11/2018 48 0

 • Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh: Phần 2

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook cung cấp cho bạn đọc những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tác giả trình bày với những tựa đề: Đồng chí Hồ Chí Minh là người quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng và Bác Hồ là người có đạo đức tuyệt vời, thiên tài cách mạng hiếm thấy. Để tìm hiểu và nắm rõ nội...

   131 p husc 30/11/2018 45 0

 • Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 1 gồm có 3 chương trình bày về khoa học và nghiên cứu khoa học; cơ sở và phương pháp luận nghiên cứu khoa học; các phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo.

   19 p husc 30/10/2018 46 0

 • Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Phần 2 sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được các giai đoạn trong việc nghiên cứu khoa học; cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung cụ thể.

   34 p husc 30/10/2018 34 0

 • Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 1

  Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 1

  Cuốn "Từ điển và danh từ Triết học" của Trần Văn Hiến Minh được biên soạn nhằm giúp đọc giả hiểu biết hơn về những danh từ, thuật ngữ liên quan đến triết học. Tác giả đã cắt nghĩa cũng như dịch khá nhiều danh từ Triết học ngoại ngữ như: triết học cổ, Triết học kinh viện, triết học cận và hiện đại,.. Mời các bạn cùng tham khảo...

   210 p husc 28/09/2018 53 1

 • Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 2

  Ebook Từ điển và danh từ Triết học: Phần 2

  "Từ điển và danh từ Triết học" có nội dung cắt nghĩa các danh từ Triết học ngoại ngữ như triết học cổ, triết học kinh viện, triết học cận đại và hiện đại. Đặc biệt là trong phần từ điển có rất nhiều danh từ triết học Đông phương của tam giáo Phật, Lão, Khổng. Ebook Từ điển và danh từ Triết học - Phần 2 bao gồm các danh từ, thuật...

   262 p husc 28/09/2018 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số