• Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Để giúp bạn đọc tiếp cận những thông tin khoa học pháp lý mới về Nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách “Xảy dựng Nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam” của tác giả Bùi Ngọc Sơn - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để cuốn...

   129 p husc 31/05/2019 22 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng cơ bản xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, khai thác sức mạnh của chế độ tập quyền và kiểm soát quyền lực trong chế độ tập quyền, phương hướng khắc phục...

   61 p husc 31/05/2019 21 0

 • Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đặc xá và ý nghĩa của đặc xá, vai trò của pháp luật về đặc xá, đặc xá theo pháp luật ở một số nước, thực trạng pháp luật và công tác đặc xá từ năm 1945 đến nay, công tác quản lý, giáo dục người được đặc xá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p husc 28/04/2019 43 0

 • Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Hoàn thiện pháp luật về đặc xá ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về đặc xá và nâng cao hiệu quả công tác đặc xá, dự báo các yếu tố tác động đến hoàn thiện pháp luật về đặc xá và công tác đặc xá, giải pháp hoàn thiện pháp luật về đặc xá, các văn bản...

   61 p husc 28/04/2019 38 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1

  Nhằm đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu về quyền con người của giảng viên, sinh viên ở Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã biên soạn ra cuốn giáo trình "Lý luận và pháp luật về quyền con người" phần 1 của...

   117 p husc 28/04/2019 38 1

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Lý luận và pháp luật về quyền con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con người, pháp...

   156 p husc 28/04/2019 37 1

 • Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được biên soạn trên cơ sở pháp luật hiện hành và những kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy môn học Kĩ thuật xây dựng văn bản tại trường Đại học Luật Hà Nội. Phần 1 của giáo trình sẽ trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về văn bản pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, thẩm quyền ban hành văn bản...

   139 p husc 28/04/2019 37 1

 • Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Xây dựng văn bản pháp luật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng văn bản hành chính, phương thức kiểm tra văn bản pháp luật, nghiệp vụ kiểm tra văn bản pháp luật, thẩm quyền xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p husc 28/04/2019 31 1

 • Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005" trình bày các kiến thức chung về bộ Luật dân sự Việt Nam, tài sản và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p husc 28/04/2019 28 0

 • Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005" bao gồm: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao cộng nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p husc 28/04/2019 20 0

 • Ebook Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, và với mong muốn giới thiệu một cách hệ thống về hai giải thưởng cao quý này, tác giả tiếp tục xuất bản cuốn sách "Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ" với sự bố sung, cập nhật các công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng đợt 5. Phần 1 sách...

   213 p husc 25/02/2019 30 0

 • Ebook Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook tiếp tục giới thiệu một cách hệ thống về hai giải thưởng cao quý bằng 3 chương còn lại của sách đó là: Các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt 3, đợt 4 và đợt 5. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp độc giả tiếp cận đến từng công...

   139 p husc 25/02/2019 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số