• Toàn tập Xuân Diệu

  Toàn tập Xuân Diệu

  Tài liệu tham khảo toàn tập Xuân Diệu về " Mũi Cà Mau " thơ đấu tranh thống nhất với " Cầm tay " chùm thơ tình ( in theo bản của Nxb Văn học 1962)

   83 p husc 09/02/2012 97 2

 • Chuẩn mực hóa và công thức hóa cấu trúc câu văn part 1

  Chuẩn mực hóa và công thức hóa cấu trúc câu văn part 1

  tài liệu “Chuẩn mực hóa và công thức hóa cấu trúc câu văn” được biên soạn trên cơ sở mục đích thông tin của ngôn ngữ, các vấn đề trong tài liệu này đều liên quan hữu cơ với nhau, nhưng mỗi vấn đề đều có tầm quan trong riêng của nó. Vì vậy trong việc nghiên cứu ngôn ngữ chung ta phải xuất phát từ mục đích chinh của ngôn ngữ đó là...

   13 p husc 09/02/2012 63 2

 • Trường ca Mặt đường và khát vọng_Nguyễn Khoa Điềm

  Trường ca Mặt đường và khát vọng_Nguyễn Khoa Điềm

  Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ Vô tư quá để bây giờ xao xuyến Bèo lục bình mênh mang màu mực tím Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông... Ta lớn lên bối rối một sắc hồng Phương cứ nở hoài hoà như đếm tuổi Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội Ta nhận ra mình đang lớn khôn... * Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng...

   33 p husc 09/02/2012 59 2

 • Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt part 1

  Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt part 1

  tài liệu “Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt” là tài liệu đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về ngôn ngữ học văn bản. Tài liệu có những kiến giả sâu sắc về hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Sự thành công của tài liệu này còn ở chỗ nó mở đường cho hàng loạt công trinh nghiên cứu khác về ngôn ngữ học văn bản, thúc đẩy...

   31 p husc 09/02/2012 97 3

 • Logic và tiếng Việt part 1

  Logic và tiếng Việt part 1

  Tài liệu “Logic và tiếng Việt” đề cập đến những kiến thức đại cương về logic cổ điển; những kiến thức căn bản về logic hiện đại, mối quan hệ của nó với ngôn ngữ cũng như những hiện tượng tiếng Việt được khảo sát và giải thích dưới góc độ logic

   42 p husc 09/02/2012 82 2

 • Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết part 1

  Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết part 1

  tài liệu “Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết” là một cuốn giáo trình ngôn ngữ học đích thực, trình bày 1 cách có hệ thống, mạch lạc, dễ hiểu các vấn đề cơ bản của lý thuyết ngôn ngữ học. Đây là tai liệu bổ ích cho những người theo đuổi môn ngôn ngữ học tài các trường đại học , cao đẳng cũng như những người đang nghiên cứu...

   77 p husc 09/02/2012 71 1

 • Ngữ nghĩa học part 1

  Ngữ nghĩa học part 1

  Tài liệu “Ngữ nghĩa học” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập, tham khảo của sinh viên, đặc biệt là học viên cao học và nghien cứu sinh. Đây cũng là 1 thử nghiệm giới thiệu toàn cảnh ngữ nghĩa học và có tính chất như 1 giáo trình dẫn nhập cơ sở

   22 p husc 09/02/2012 32 1

 • Thư pháp chữ Hán – Lý thuyết và thực hành part 1

  Thư pháp chữ Hán – Lý thuyết và thực hành part 1

  Tài liệu “Thư pháp chữ Hán – Lý thuyết và thực hành” được biên soạn dựa trên các giáo trình thư pháp của tác giả Trung Quốc, cùng với chút ít kinh nghiệm trong quá trình tự học của tác giả. Đối tượng học sách này là những người đã và đang học chữ Hán, những người muốn tìm hiểu hoặc nghiên cứu về thư pháp chữ Hán

   56 p husc 09/02/2012 85 4

 • Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam part 1

  Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam part 1

  tài liệu “Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam” là 1 công việc có tính chuyên môn mà các tác giả đã rất tâm đắc, suy ngẫm từ lâu. Và gần đây, nhiều vấn đề nhỏ trong tài liệu này đã được nhóm tác giả trình bày trong một chuyên đề cùng tên cho sinh viên năm thứ tư khóa ngữ văn trường đại học Huế

   18 p husc 09/02/2012 58 2

 • Từ điển truyện Kiều part 1

  Từ điển truyện Kiều part 1

  Tài liệu “Từ điển truyện Kiều” thu thập tất cả những từ, thành ngữ và tử tổ được Nguyến Du dùng trong truyện Kiều. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được phần nào tiếng Việt Nam ở khoảng đầu thế kỷ XIX về cấu tạo của tiếng Việt Nam hiện đại, đồng thời giúp chúng ta hiểu được những yếu tố nào đã do Nguyễn Du sáng tạo để làm...

   76 p husc 09/02/2012 80 2

 • Tục ngữ Việt Nam – Cấu trúc và thi pháp part 1

  Tục ngữ Việt Nam – Cấu trúc và thi pháp part 1

  Tài liệu “Tục ngữ Việt Nam – Cấu trúc và thi pháp” là những nét phác thảo khái quát của một bức tranh phong phú và sinh động của tục ngữ Việt Nam ở góc nhìn của ngôn ngữ học, tài liệu nêu ra những giá trị tinh thần của dân tộc từ góc nhìn của những người nghiên cứu ngôn ngữ học

   27 p husc 09/02/2012 58 1

 • Những vấn đề thi pháp của truyện part 1

  Những vấn đề thi pháp của truyện part 1

  tài liệu “Những vấn đề thi pháp của truyện” không phải là một tập phê bình văn học mà chỉ là nhằm 1 mục đích rất khiêm tốn : miêu tả những khái niệm cơ sở của Thi pháp học thể loại truyên ở góc nhìn ngôn ngữ học

   21 p husc 09/02/2012 54 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số