• Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 1 - NXB Giáo dục

  "Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 1" trình bày 3 chương đầu của giáo trình gồm: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến 1884, cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ 1885 đến 1896, Việt Nam từ phong trào Cần Vương đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1897 - 1918). Mời các bạn cùng tham khảo...

   72 p husc 31/10/2017 117 2

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 2 - NXB Giáo dục

  "Giáo trình Lịch sử Việt Nam (1858 - 1945): Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung 2 chương cuối gồm: Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến chính đảng vô sản ra đời (1919 - 1930), Việt Nam trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ 1930 - 1945. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phần 2 giáo trình.

   70 p husc 31/10/2017 93 1

 • Giáo trình Phong cách học văn bản: Phần 1 - Đinh Trọng Lạc

  Giáo trình Phong cách học văn bản: Phần 1 - Đinh Trọng Lạc

  Giáo trình Phong cách học văn bản: Phần 1 của tác giả Đinh Trọng Lạc gồm nội dung chương 1, chương 2. Chương 1: Văn bản với một số khái niệm xuất phát của phong cách học. Chương 2: Văn bản với một số khái niệm cơ sở của phong cách học.

   75 p husc 30/09/2016 104 4

 • Giáo trình Phong cách học văn bản: Phần 2 - Đinh Trọng Lạc

  Giáo trình Phong cách học văn bản: Phần 2 - Đinh Trọng Lạc

  Giáo trình Phong cách học văn bản: Phần 2 của tác giả Đinh Trọng Lạc gồm nội dung chương 3 - Một số phạm trù cơ bản của văn bản và việc sử dụng chúng nhằm mục đích tu từ. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   138 p husc 30/09/2016 68 3

 • Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 2 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 2 – NXB ĐH Quốc Gia

  Tiếp nối phần 1 của cuốn Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 với các nội dung chính được trình bày như: Đoản ngữ (tổ hợp từ trong một trung tâm);... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho những bạn đang theo học ngành ngôn ngữ học.

   252 p husc 26/02/2016 121 6

 • Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia

  Giáo trình Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng-Từ ghép-Đoản ngữ) - Phần 1 – NXB ĐH Quốc Gia có nội dung phong phú về học thuật, có lý lý luận ngôn ngữ học hiện đại, xuất phát từ thực tiễn của tiếng Việt. Với các vấn đề chính được trình bày như sau: Tiếng, từ ghép. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   138 p husc 26/02/2016 168 5

 • Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII: Phần 2

  Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII trình bày các tác gia tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn này như Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), Phùng Khắc Khoan (1528 - 1613), Nguyễn Du với Truyền kỳ mạn lục. Tham khảo nội dung giáo trình nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p husc 26/02/2016 67 3

 • Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII: Phần 1

  Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII trình bày khái quát trình bày bối cảnh lịch sử và tình hình văn học văn học Việt Nam thế kỷ XVI - XVIII. Tham khảo nội dung giáo trình nắm bắt nội dung chi tiết.

   23 p husc 26/02/2016 66 2

 • Giáo trình Văn học hiện đại Trung Quốc: Phần 1

  Giáo trình Văn học hiện đại Trung Quốc: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Văn học hiện đại Trung Quốc của Vũ Minh Tiến trình bày bối cảnh, tác gia tác phẩm và các đặc điểm của văn học hiện đại Trung Quốc giai đoạn 1919 - 1927. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   70 p husc 28/01/2016 71 2

 • Giáo trình Văn học hiện đại Trung Quốc: Phần 2

  Giáo trình Văn học hiện đại Trung Quốc: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Văn học hiện đại Trung Quốc của Vũ Minh Tiến trình bày bối cảnh lịch sử và tình hình văn học, tác gia tác phẩm và các đặc điểm của văn học hiện đại Trung Quốc giai đoạn 1928 - 1937 và giai đoạn 1938 - 1949. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   52 p husc 28/01/2016 52 2

 • Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam trình bày nội dung chương 3 - Những thể thơ thuần Việt, chương 4 - Các thể thơ bắt nguồn từ Trung Quốc. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   54 p husc 25/12/2015 62 2

 • Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thể loại thơ văn trung đại Việt Nam trình bày nội dung chương 1 - Các yếu tố kỹ thuật và biện pháp tu từ trong thơ văn cổ, chương 2 - Các lối văn khoa cử xưa. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   56 p husc 25/12/2015 67 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số