• Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại

  Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại

  Trong bài viết này, từ việc khảo sát kiểu không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại, chúng tôi cho rằng đây là kiểu không gian khá phổ biến, gắn liền với đời sống tâm lí của con người hiện đại.

   7 p husc 30/09/2019 9 0

 • Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong tiếng Việt

  Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong tiếng Việt

  Trong bài viết này, trên cơ sở khái niệm khung của lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận, chúng tôi mô tả đặc điểm ngữ nghĩa của các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng, một tiểu nhóm các ngữ vị từ được chuyển nghĩa để chỉ hoạt động nói năng trong tiếng Việt, trong đó chú trọng đến: Sự tỏa tia ngữ nghĩa...

   8 p husc 30/09/2019 9 0

 • Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga

  Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga

  Bài viết này khảo sát đặc điểm của hành vi từ chối trực tiếp trong tiếng Việt và tiếng Nga, chỉ ra cách thức nói năng liên quan nội dung từ chối trong bối cảnh giao tiếp cụ thể, qua đó góp phần đổi mới phương pháp và nội dung dạy môn thực hành tiếng cho người học tiếng Việt và tiếng Nga như một ngoại ngữ.

   11 p husc 30/09/2019 4 0

 • Thi pháp lời văn nghệ thuật trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng

  Thi pháp lời văn nghệ thuật trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng

  Bài viết nghiên cứu việc tổ chức lời văn nghệ thuật trong các sáng tác của Vũ Trọng Phụng, từ góc độ phong cách học cá nhân và đặc trưng của thể loại tiểu thuyết. Hiện thực - trào phúng là nguyên tắc chủ đạo trong việc tổ chức lời văn trong các sáng tác của Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của ông.

   13 p husc 30/09/2019 9 0

 • Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1 trình bày cơ sở lý luận chung về kiểm tra - đánh giá thông qua các nội dung cụ thể sau: Các kiểu kiểm tra - đánh giá trong dạy học tiếng Việt thực hành, những yêu cầu chung về kiểm tra đánh giá, Độ tin cậy của đề thi, độ tin cậy của việc chấm điểm, tính đáng tin cậy và...

   184 p husc 31/07/2019 16 0

 • Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2 trình bày Một số vấn đề chung trong kiểm tra - đánh giá khả năng viết, các kiểu bài thi đánh giá khả năng viết, kiểm tra - đánh giá khả năng nghe, các bài thi nghe tập trung sâu và bài thi nghe - trả lời câu hỏi, thiết kế các bài thi nghe lựa chọn và bao quát, một số kiểu bài tập...

   142 p husc 31/07/2019 18 0

 • Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 1

  Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Câu ghép và chỉnh thể thống nhất trên câu, các quan hệ và phương thức liên kết trong câu ghép và chỉnh thể thống nhất trên câu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p husc 31/05/2019 27 0

 • Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 2

  Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quan hệ móc xích và quan hệ song song giữa các câu, đoạn văn và lập luận trong đoạn văn, văn bản vầ tổ chức văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p husc 31/05/2019 27 0

 • Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì

  Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì

  Tiếp xúc ngôn ngữ xảy ra khi có sự tương tác giữa những người sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Sau một thời gian, quá trình tiếp xúc ngôn ngữ sẽ có những tác động đến những ngôn ngữ liên quan trong quá trình này. Có thể nói rằng không có ngôn ngữ nào đang được sử dụng mà không có bất kì sự tiếp xúc nào với ngôn ngữ khác hoặc vay mượn từ...

   6 p husc 31/05/2019 27 0

 • Hình tượng Mẫu Thượng Ngàn từ truyền thuyết, chầu văn đến vở chèo Bắc Lệ đền thiêng

  Hình tượng Mẫu Thượng Ngàn từ truyền thuyết, chầu văn đến vở chèo Bắc Lệ đền thiêng

  Bài viết này tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các bản truyền thuyết, các bài văn chầu và vở chèo hiện đại Bắc Lệ đền thiêng khi cùng lấy Mẫu Nhạc Phủ làm hình tượng trung tâm. Qua đó, sự chi phối bởi đặc trưng thể loại đối với một hình tượng văn học cũng được làm rõ.

   8 p husc 31/05/2019 20 0

 • Thể loại tản văn trong buổi đầu văn xuôi quốc ngữ

  Thể loại tản văn trong buổi đầu văn xuôi quốc ngữ

  Tản văn được hình thành vào khoảng thập kỉ thứ hai của thế kỉ XX với sáng tác của Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Trác, Đạm Phương... Đây là một thể loại văn xuôi mới viết bằng chữ quốc ngữ, ban đầu chủ yếu đăng trên báo chí. Trong hệ thống thể loại văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX, tản văn là một trong những thể văn xuôi xuất...

   6 p husc 31/05/2019 19 0

 • Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười tiếng Việt

  Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười tiếng Việt

  Để tạo ra tiếng cười, mỗi dân tộc có một cách thức khác nhau do có sự chi phối bởi yếu tố tâm lí và văn hóa. Ngoài cái cười tự nhiên, còn có cái cười mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong nhiều trường hợp, tiếng cười còn là một thứ vũ khí chống lại kẻ thù giai cấp, chống lại những cái tiêu cực trong xã hội. Có rất nhiều phương thức để...

   8 p husc 31/05/2019 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số