• Con người Nguyễn Phi Khanh qua thơ ca

  Con người Nguyễn Phi Khanh qua thơ ca

  Nguyễn Phi Khanh là thân phụ của đại thi hào Nguyễn Trãi. Sống ở thời Trần, Nguyễn Phi Khanh là nhà thơ lớn, một con người tài cao phận thấp, thân thế long đong, một con người kiên nhẫn chờ thời, có niềm tin vào hiền thánh, nhưng rồi mộng vàng đổ vỡ. Nguyễn Phi Khanh mang nỗi đau thân phận, lỡ thời. Cuộc đời bi kịch của ông là sản phẩm của...

   10 p husc 31/10/2019 3 0

 • Nâng cao vai trò của người đọc và những đổi mới trong duy lý luận văn học ở Việt Nam

  Nâng cao vai trò của người đọc và những đổi mới trong duy lý luận văn học ở Việt Nam

  Với mục tiêu điểm lại tình hình nghiên cứu lý thuyết tiếp nhận ở Việt Nam từ sau 1986 trên một phương diện cụ thể là vai trò của người đọc trong đời sống văn học. Bài viết chỉ ra những luận điểm nổi bật xung quanh người đọc trong các nghiên cứu ở Việt Nam, làm rõ những tác động cụ thể của các luận điểm này đối với đời sống...

   7 p husc 31/10/2019 5 0

 • So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt

  So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt

  Từ xưng hô là thành tố quan trọng trong nghi thức lời nói tiếng Nga và tiếng Việt. So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt ở bình diện ngôn ngữ và văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy nghi thức lời nói trong hai ngôn ngữ.

   8 p husc 30/09/2019 13 0

 • Tiếp cận vở kịch hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu

  Tiếp cận vở kịch hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt là vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, đã và đang tiếp tục gây tiếng vang lớn, không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu, một hướng, một phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới nhưng còn mới mẻ ở Việt Nam, bài viết phân tích những ý nghĩa đa tầng giàu giá trị nhân bản...

   12 p husc 30/09/2019 13 0

 • Ảnh hưởng của thần thoại đến lĩnh vực văn học và nghệ thuật của văn minh Hy Lạp cổ đại

  Ảnh hưởng của thần thoại đến lĩnh vực văn học và nghệ thuật của văn minh Hy Lạp cổ đại

  Thần thoại Hy Lạp không chỉ là di sản văn hóa của nhân dân Hy Lạp mà từ lâu đã trở thành một giá trị phổ biến vô cùng quý báu của gia tài văn hóa nhân loại. Thật vậy, hiếm có thần thoại của dân tộc nào trên thế giới lại luôn luôn tái sinh, luôn luôn có mặt, hiện diện trong đời sống hàng ngày như thần thoại Hy Lạp. Ngay từ khi mới xuất...

   13 p husc 30/09/2019 20 0

 • Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi

  Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi

  Bài viết giới thiệu lịch sử Tây Hạ và tìm hiểu nguyên nhân tiểu thuyết lịch sử Đôn Hoàng (Tonko – 1959) của Inoue Yasushi được xây dựng trên bối cảnh của một quốc gia từng bị lãng quên trong lịch sử.

   14 p husc 30/09/2019 11 0

 • Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự

  Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự

  Bài viết này giới thiệu đến độc giả Việt Nam thể loại monogatari như một bộ phận của văn học Nhật Bản được nhìn nhận trong tiến trình phát triển chung của văn chương tự sự trên thế giới.

   15 p husc 30/09/2019 7 0

 • Cách gọi và cách viết tên ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam

  Cách gọi và cách viết tên ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam

  Bài viết bàn đến tên ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam; từ đó đề xuất cách gọi và cách viết các tên nêu trên: Căn cứ vào cách đọc tên dân tộc và tên các nhóm địa phương ở nguyên ngữ để phỏng âm (đọc) theo tiếng Việt, Phiên chuyển bằng chữ Quốc ngữ có thay đổi một vài quy tắc Quốc ngữ cho phù hợp với cách đọc cách viết ở các ngôn...

   6 p husc 30/09/2019 10 0

 • Sự mai một ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Sự mai một ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  Mai một ngôn ngữ là hiện tượng một dân tộc mất dần hoặc mất hẳn tiếng mẹ đẻ, do không sử dụng trong đời sống, thậm chí coi ngôn ngữ khác là tiếng mẹ đẻ của mình. Trên thực tế, không ít dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ này, đồng thời thất lạc các hình thái văn hóa được lưu giữ.

   7 p husc 30/09/2019 8 0

 • Xu thế sáng tác hướng tâm và ly tâm trong thơ Nguyễn Công Trứ

  Xu thế sáng tác hướng tâm và ly tâm trong thơ Nguyễn Công Trứ

  Trong bối cảnh lịch sử, văn hóa, văn học dân tộc thế kỷ XIX, xu thế sáng tác “hướng tâm” và “ly tâm” trong tiếng thơ Nguyễn Công Trứ thể hiện sắc nét qua hệ thống quan điểm chính trị, xã hội và hệ thống thẩm mỹ, chủ đề, chủ điểm. Xu thế sáng tác “hướng tâm” và “ly tâm” thể hiện con người cá nhân Nguyễn Công Trứ.

   9 p husc 30/09/2019 9 0

 • Đặc điểm ngữ pháp của tổ hợp V+N trong tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

  Đặc điểm ngữ pháp của tổ hợp V+N trong tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

  Bài viết đối chiếu với tiếng Việt để tìm ra những điểm khác biệt bên cạnh những điểm tương đồng giữa hai ngôn ngữ cùng loại hình ngôn ngữ đơn lập ở địa hạt tổ hợp V+N này.

   10 p husc 30/09/2019 12 0

 • Trở lại vấn đề thể diện và lịch sự trong giao tiếp

  Trở lại vấn đề thể diện và lịch sự trong giao tiếp

  Bài viết trình bày một cách có phê phán các cách nhìn nhận khác nhau về thể diện và lịch sự, đồng thời đưa ra các định nghĩa thao tác về chúng.

   14 p husc 30/09/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số