• Sổ tay đánh giá chất lượng nước sử dụng cho các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh

  Sổ tay đánh giá chất lượng nước sử dụng cho các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh

  Tài liệu "Sổ tay đánh giá chất lượng nước sử dụng cho các phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các tỉnh" được biên soạn với mục đích trang bị một trong những phương tiện cần thiết cho hoạt động cấp nước sạch cho vùng nông thôn Việt Nam.

   459 p husc 23/08/2015 80 5

 • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

  The procedures described in these standards are intended for the examination of waters of a wide range of quality, including water suitable for domestic or industrial supplies, surface water, ground water, cooling or circulating water, boiler water, boiler feed water, treated and untreated municipal or industrial wastewater, and saline water. The unity of the fields of water supply, receiving water quality, and wastewater treatment and...

   541 p husc 09/05/2015 51 3

 • Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005: Đa dạng sinh học

  Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005: Đa dạng sinh học

  Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005: Đa dạng sinh học nhằm khẳng định bảo tồn đa dạng sinh học là một khía cạnh quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam. Trọng tâm của báo cáo vẫn là tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái tự nhiên. Đồng thời, việc đề cập tới các nhóm loài như bò sát, lưỡng cư, vi sinh vật và...

   94 p husc 09/05/2015 73 1

 • Chiến lược truyền thông về khí hậu

  Chiến lược truyền thông về khí hậu

  Tài liệu "Chiến lược truyền thông về khí hậu" trình bày bối cảnh chung về biến đổi khí hậu, phạm vi và mục tiêu của dự án, các nguyên tắc và phương pháp tiếp cận dự án, đối tượng của chiến lược, kênh và thông điệp truyền thông, các loại hình hoạt động truyền thông,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   31 p husc 05/07/2014 93 2

 • Chương 3: Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm chiến lược giảm nhẹ

  Chương 3: Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm chiến lược giảm nhẹ

  Chương 3: Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm chiến lược giảm nhẹ xem xét các chiến lược cần thiết để đạt được sự chuyển đổi nhanh chóng sang một tương lai các - bon thấp. Chương này kết thúc bằng việc nêu bật tiềm năng hợp tác quốc tế chưa được khai thác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   52 p husc 05/07/2014 43 1

 • Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng: Phần 1 - ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương

  Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng: Phần 1 - ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương

  Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng: Phần 1 - ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương gồm 3 bài có nội dung giới thiệu một số kiến thức cơ bản về sức khỏe môi trường, cơ sở sinh thái của sức khỏe và bệnh học, quản lý sức khỏe môi trường. Sau mỗi bài học đều có phần tài liệu tham khảo.

   62 p husc 10/06/2014 96 1

 • Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng: Phần 2 - ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương

  Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng: Phần 2 - ThS. Hoàng Thị Mỹ Hương

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của Bài giảng môi trường và sức khỏe cộng đồng có nội dung trình bày các xu hướng và chính sách sức khỏe môi trường toàn cầu, hệ thống quản lý sức khỏe môi trường, trình bày những tồn tại và ưu tiên trong vấn đề sức khỏe môi trường ở Việt Nam, nắm được các hoạt động và các bước lập kế hoạch quản lý sức...

   32 p husc 10/06/2014 90 1

 • BÀI GIẢNG QUAN TRẮC- KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG II

  BÀI GIẢNG QUAN TRẮC- KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG II

  - Thuỷ quyển - một trong các thành phần cơ bản của môi trường nước, bao gồm toàn bộ các đại dương, sông suối, ao, nước ngầm, băng tuyết, hơi ẩm trong đất và trong không khí. - Khối lượng các loại nguồn nước rất khác nhau (94% nước trên trái đất là nước mặn)

   49 p husc 01/10/2013 69 4

 • Xây dựng khu công nghiệp sinh thái

  Xây dựng khu công nghiệp sinh thái

  Phải khẳng định rằng mô hình khu công nghiệp sinh thái đã phổ biến trên thế giới từ đầu những năm 1990 tuy nhiên, ở VN đây vẫn là vấn đề khá mới mẻ. Theo khái niệm của thế giới, trong khu công nghiệp sinh thái cơ sở hạ tầng công nghiệp được thiết kế sao cho chúng có thể tạo thành một chuỗi hệ sinh thái hòa hợp với hệ sinh thái tự...

   22 p husc 01/10/2013 87 2

 • Vai trò của khoa học trong quản lý toàn cầu hóa về sa mạc

  Vai trò của khoa học trong quản lý toàn cầu hóa về sa mạc

  Viện nghiên cứu phát triển bền vững , Đại học Leeds, Anh Sa mạc hóa là vấn đè được quan tâm trong cả khoa học môi trường và sự phát triển. Trong bài báo này, chúng tôi chủ yếu đề cập đến mối quan hệ giữa vấn đề khoa học và chính sách trong các công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD), và cơ quan trợ giúp - Ủy ban khoa học và công...

   23 p husc 01/10/2013 65 1

 • CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

  CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

  Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. Câu hỏi 2: Trình bầy các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái niệm đó có gì giống nhau, khác nhau?

   31 p husc 01/10/2013 59 1

 • CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CƠ HỌC

  CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CƠ HỌC

  Trong hầu hết các công trình xử lý nước thải bằng biện pháp xử lý cơ học đều có song chắn rác (bar-rack/screen). Song chắn rác là hạng mục công trình xử lý sơ bộ đầu tiên nhằm ngăn giữ rác bần thô gồm giấy, bọc nylon, chất dẻo, cỏ cây, vỏ đồ hộp, gỗ, ... Các loại rác này có thể làm tắt nghẽn đường dẫn nước hoặc làm hư hỏng máy bơm....

   22 p husc 09/02/2012 66 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số