• Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

  Phát triển bền vững và nhận thức về môi trường

  Tình hình kinh tế xã hội nước ta trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm là 7%, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta cũng đã thu được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực sức khoẻ, giáo...

   76 p husc 28/04/2019 33 0

 • Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông Mê Công

  Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông Mê Công

  Tài liệu có các nội dung chính được khái quát trong 5 bài, cụ thể: bài 1 - định nghĩa môi trường lưu vực sông Mê Công; bài 2 - giới thiệu các khái niệm về khoa học hệ sinh thái; bài 3 - cân bằng nước vùng đất ngập nước trong lưu vực sông Mê Công; bài 4 - những xáo trộn với tài nguyên sinh thái ở lưu vực sông Mê Công; bài 5 - cơ sơ quan trắc môi...

   46 p husc 28/04/2019 24 0

 • Thủ tục đánh giá tác động môi trường và ra quyết định

  Thủ tục đánh giá tác động môi trường và ra quyết định

  Tài liệu tổng hợp nội dung qua 5 bài sau: bài 1 giới thiệu về đánh giá tác động môi trường, bài 2 luật đánh giá tác động môi trường ở hạ lưu sông Mê Công, bài 3 những thách thức trong việc áp dụng đánh giá tác động môi trường ở lưu vực sông Mê Công, bài 4 tổng quan về quy trình đánh giá tác động môi trường, bài 5 kinh tế môi trường trong quy...

   54 p husc 28/04/2019 39 1

 • Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường

  Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường

  Tài liệu trình bày nội dung qua 7 bài sau: bài 1 đánh giá tác động môi trường-ứng dụng các công nghệ khoa học, bài 2 giám sát cơ bản, bài 3 giám sát ảnh hưởng môi trường, bài 4 đánh giá nguy cơ sinh thái, bài 5 đánh giá nguy cơ sinh thái-VD nhà máy chế tạo bột giấy, bài 6 giới thiệu mô hình môi trường, bài 7 VD mô hình môi trường ứng dụng.

   57 p husc 28/04/2019 32 1

 • Ebook Địa chất môi trường: Phần 1

  Ebook Địa chất môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Địa chất môi trường" trình bày khái niệm về môi trường địa chất và khoa học địa chất môi trường, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa chất môi trường, những đặc điểm của môi trường địa chất, động lực môi trường địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p husc 26/03/2019 25 0

 • Ebook Địa chất môi trường: Phần 2

  Ebook Địa chất môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Địa chất môi trường", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Tai biến địa chất, địa chất y học, đánh giá môi trường địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p husc 26/03/2019 33 0

 • Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - TS. Phạm Tiến Dũng

  Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí - TS. Phạm Tiến Dũng

  Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của TS. Phạm Tiến Dũng biên soạn gồm các nội dung chính sau: Không khí và môi trường, nguồn thải - chất ô nhiễm, các loại nguồn thải chất gây ô nhiễm môi trường khí, ảnh hưởng của khí hậu tới con người, kiểm toán nguồn thải, đo đạc nồng độ bụi và hơi khí độc trong ống thải, khuyếch tán...

   61 p husc 26/03/2019 34 0

 • Một số loại hình thời tiết đặc biệt ở Thừa Thiên - Huế và một số lưu ý trong việc xác định thời gian gieo trồng đối với cây ngắn ngày

  Một số loại hình thời tiết đặc biệt ở Thừa Thiên - Huế và một số lưu ý trong việc xác định thời gian gieo trồng đối với cây ngắn ngày

  Hiện tượng thời tiết đặc biệt theo quan niệm của chúng tôi là những loại hình thời tiết gây những đột biến lớn trong diễn biến trạng thái vật lý khí quyển và có những tác động mạnh mẽ đến đời sống và sản xuất xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo.

   6 p husc 26/03/2019 34 0

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng môi trường đô thị (UEQI) và áp dụng cho một số đô thị tại Việt Nam

  Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng môi trường đô thị (UEQI) và áp dụng cho một số đô thị tại Việt Nam

  Bài báo trình bày nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng môi trường đô thị (UEQI) để đánh giá và phân hạng môi trường đô thị Việt Nam. Đồng thời áp dụng chỉ số này để bước đầu đánh giá, phân hạng chất lượng môi trường đô thị cho thành phố Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh dựa trên dữ liệu môi trường thu thập được.

   10 p husc 26/03/2019 37 0

 • Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước ở đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước ở đầm Phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Trong thời gian gần đây các áp lực từ quá trình sản xuất, khai thác tài nguyên và nước thải từ các khu đô thị, dân cư quanh cũng như các hoạt động phát triển kinh tế trên đầm phá đã và đang dẫn đến những hệ quả xấu, làm biến đổi chất lượng nước, suy thoái tài nguyên thủy sinh vật và giảm đáng kể tính đa dạng sinh học của hệ đầm phá....

   12 p husc 26/03/2019 45 2

 • Hiện trạng cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, Phá Tam Giang – Cầu Hai

  Hiện trạng cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, Phá Tam Giang – Cầu Hai

  Bài báo đề cập đến hiện trạng thảm cỏ thủy sinh tại khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, là khu bảo vệ thủy sản đầu tiên trong hệ thống các khu bảo vệ thủy sản ở phá Tam Giang - Cầu Hai, nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ tính đa dạng sinh học, duy trì nguồn lợi thủy sản của phá.

   9 p husc 26/03/2019 31 0

 • Dự báo khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến công trình khai thác nước thị trấn Phú Bài tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  Dự báo khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến công trình khai thác nước thị trấn Phú Bài tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  Việc dự báo về khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến cuối thời gian khai thác dự kiến là rất cần thiết, nhằm đánh giá những mặt thuận lợi và chưa thuận lợi, từ đó có những cơ sở vững chắc để khắc phục những hạn chế có thể xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 26/03/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số