• Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Trình bày một cách có hệ thống bối cảnh, tình hình của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản trước thế kỷ 17. Phân tích cụ thể những chính sách của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Nêu một số nhận xét về những chính sách mà ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật...

   15 p husc 24/10/2018 46 0

 • Tín ngưỡng thờ nữ thần vùng ven sông Hương ở Huế

  Tín ngưỡng thờ nữ thần vùng ven sông Hương ở Huế

  Tìm hiểu những tiền đề hình thành tín ngưỡng thờ nữ thần vùng ven sông Hương và các lý thuyết liên quan đến việc thờ nữ thần. Nghiên cứu, hệ thống các vị nữ thần có mặt ở vùng đất ven sông Hương ở Huế, các di tích và những nghi thức thờ tự, lễ hội liên quan. Nhận diện đặc trưng văn hóa tín...

   3 p husc 25/03/2015 64 2

 • Biểu tượng trang trí tại các quốc tự ở Huế

  Biểu tượng trang trí tại các quốc tự ở Huế

  Lý giải, phân tích và truy nguyên nguồn gốc, ý nghĩa của biểu tượng trang trí tại các ngôi quốc tự ở Huế trên các phương diện thần phả, tranh tượng cũng như sự kết hợp "Tam giáo đồng nguyên" với các biểu tượng trang trí Nho, Lão. Tìm và khám phá ra đặc điểm của biểu tượng trang trí tại các quốc tự và nêu...

   8 p husc 25/03/2015 72 1

 • Hoạt động giao lưu buôn bán ở một số chợ dọc Sông Hương trong giai đoạn hiện nay

  Hoạt động giao lưu buôn bán ở một số chợ dọc Sông Hương trong giai đoạn hiện nay

  Tìm hiểu những yếu tố hình thành các chợ dọc sông Hương trong lịch sử; Nghiên cứu hoạt động giao lưu buôn bán ở một số điểm chợ trong vùng này và ảnh hưởng của việc giao lưu buôn bán của nó đến kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân Huế hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   3 p husc 25/03/2015 38 1

 • Hệ thống thiết trí tượng thờ ở các chùa Huế qua phong trào chấn hưng Phật giáo

  Hệ thống thiết trí tượng thờ ở các chùa Huế qua phong trào chấn hưng Phật giáo

  Nghiên cứu Phật giáo Huế, nhằm có cái nhìn hệ thống về sự phát triển cũng như tinh thần nhất quán của phong trào chấn hưng Phật giáo Huế trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ xx; vấn đề thiết trí hệ thống tượng thờ ở các chùa Huế qua phong trào chấn hưng Phật giáo; những biến đổi trong thiết trí đó và...

   3 p husc 25/03/2015 69 1

 • Đồ đồng thời các vua Nguyễn ở bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế (1802 - 1945)

  Đồ đồng thời các vua Nguyễn ở bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế (1802 - 1945)

  Nghiên cứu lịch sử hình thành và quá trình phát triển nghề đúc đồng ở Huế. Khảo sát tương đối toàn diện, khoa học, có hệ thống bộ sưu tập đồ đồng thời các vua Nguyễn tại bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế. Phân loại hiện vật theo loại hình, chức năng sử dụng, tạo điều kiện để kiểm kê, bảo quản, lập...

   4 p husc 20/03/2015 72 1

 • Pháp lam thời Nguyễn ở quần thể di tích cố đô Huế

  Pháp lam thời Nguyễn ở quần thể di tích cố đô Huế

  Khảo cứu, tìm hiểu tương đối đầy đủ và toàn diện về đồ pháp lam thời Nguyễn, góp phần xác định giá trị của nó trong hệ thống các sưu tập cổ vật tại di tích Huế. Định hướng bảo tồn và phát huy giá trị của pháp lam thời Nguyễn trong giai đoạn hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   4 p husc 20/03/2015 52 1

 • Văn hóa vật thể của người Cơtu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế

  Văn hóa vật thể của người Cơtu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, dân cư và đặc trưng văn hóa người Cơtu. Mô tả các dạng thức cơ bản về văn hóa vật thể của người Cơtu. Phân tích các tư liệu cụ thể và tổng hợp các dữ liệu đơn lẻ, chỉ ra những giá trị nhân văn trong đời sống vật chất của tộc người này. Định hướng bảo tồn và phát huy...

   5 p husc 20/03/2015 47 1

 • Những ngành nghề đánh bắt thủy sản truyền thống ngư dân đầm phá nam Thừa Thiên Huế

  Những ngành nghề đánh bắt thủy sản truyền thống ngư dân đầm phá nam Thừa Thiên Huế

  Đề tài được thực hiện nhằm ghi chép đầy đủ các ngành nghề đánh bắt truyền thống của ngư dân. Phân tích và làm rõ những yếu tố tích cực, những kinh nghiệm tích lũy được về đời sống của các loài cá, kinh nghiệm về sông nước; làm rõ sự trì trệ về đời sống - kinh tế - xã hội của ngư dân vầ...

   3 p husc 20/03/2015 53 1

 • Những giá trị văn hóa truyền thống của người Nguồn (huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình)

  Những giá trị văn hóa truyền thống của người Nguồn (huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình)

  Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, lịch sử và dân cư, hoạt động kinh tế, văn hoá tinh thần và xã hội của người Nguồn ở Quảng Bình; Tìm hiểu mối quan hệ giữa văn hóa người Nguồn với văn hóa các dân tộc khác trong vùng. Đánh giá giá trị văn hóa truyền thống của người Nguồn để thấy được những điểm xấu...

   4 p husc 20/03/2015 63 1

 • Tìm hiểu văn hóa làng biển Nhượng Bạn (Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tỉnh)

  Tìm hiểu văn hóa làng biển Nhượng Bạn (Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tỉnh)

  Tìm hiểu vị trí địa lý, lịch sử hình thành làng biển Nhượng Bạn - Hà Tĩnh. Nghiên cứu một số nét đặc trưng về văn hóa truyền thống của làng Nhượng Bạn. Đề xuất gìn giữ và phát huy những nét đẹp và loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, lỗi thời để xây dựng làng văn hóa Nhượng Bạn. Ghi chú: Tài liệu...

   2 p husc 20/03/2015 47 1

 • Một số vấn đề về Phật giáo Nam Tông ở Huế

  Một số vấn đề về Phật giáo Nam Tông ở Huế

  Nghiên cứu quá trình du nhập Phật giáo đến Huế và xác định thời gian ra đời của Phật giáo Nam Tông từ đó rút ra những đặc điểm của hệ phái này trên quan điểm của lịc sử. Tìm hiểu Phật giáo Nam Tông Huế từ mặt tổ chức hoạt động, giáo lý, lễ nghi, đến cấu trúc chùa tháp để góp phần phát huy những...

   4 p husc 20/03/2015 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số