• Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cây Tốc thằng cáng (Anodendron paniculatum (Wall. ex Roxb.) A.DC.)

  Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của cây Tốc thằng cáng (Anodendron paniculatum (Wall. ex Roxb.) A.DC.)

  Chiết tách, phân lập, tinh chế các hợp chất từ loài Anodendron paniculatum (Roxb.) A.DC. nhằm xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất đã phân lập, để thử hoạt tính gây độc các dòng tế bào ung thư của các hợp chất đã phân lập. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   16 p husc 03/01/2019 41 0

 • Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology.

  Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology.

  Chương 1: Trình bày tổng quan về xử lý tri thức không nhất quán trong ontology. Chương 2: Trình bày cách xác định khoảng cách ngữ nghĩa giữa hai thực thể trên ontology. Chương 3: Trình bày phương pháp đồng thuận xử lý tri thức không nhất quán mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Chương 4: Trình bày mô hình biểu...

   18 p husc 03/01/2019 28 0

 • Nghiên cứu một số phương pháp lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Nghiên cứu một số phương pháp lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang

  Chương 1: Tổng quan về lập lịch trong mạng chuyển mạch chùm quang. Chương 2: Một số cải tiến giải thuật lập lịch trực tiếp kết hợp với lập lịch lại và phân đoạn chùm. Chương 3: Một số cải tiến giải thuật lập lịch nhóm trên đơn kênh. Chương 4: Một số cải tiến giải thuật lập lịch nhóm trên đa kênh. Ghi chú: Tài...

   18 p husc 03/01/2019 33 0

 • Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

  Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

  Trình bày các vấn đề cơ bản của bài toán phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định, các hạn chế trên cây quyết định truyền thống và sự cần thiết của bài toán phân lớp bằng cây quyết định mờ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   20 p husc 03/01/2019 35 0

 • Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010

  Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010

  Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975 - 2010 nhìn từ cảm hứng nghệ thuật, cốt truyện và môtip trong truyện thiếu nhi Việt Nam nhìn từ hình tượng nhân vật. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 03/01/2019 44 0

 • Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ Tâm lý học tộc người.

  Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ Tâm lý học tộc người.

  Đó là vũ trụ được khởi tạo và duy trì bằng hai quyền lực song song. Mô hình này còn lặp lại trong tổ chức xã hội. Ngoài ra chúng tôi trình bày về nông nghiệp nương rẫy của người Bru - Vân Kiều như một thích nghi giữa thân thể với không gian, giữa con người với tự nhiên và với tâm thức chính mình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   13 p husc 03/01/2019 36 0

 • Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

  Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam

  Thông qua hoạt động điền dã, khảo sát văn bản văn học, tác giả đã hệ thống lại, phân tích các lớp nghĩa của đá để cho thấy sự biến thiên của biểu tượng đá trong truyền thuyết. Đặt biểu tượng đá và nhân vật truyền thuyết trong trường so sánh nhằm đánh giá vai trò của biểu tượng đá trong quá trình khám...

   10 p husc 03/01/2019 40 0

 • Truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu

  Truyện Nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu

  Nghiên cứu cấu trúc tư tưởng, cấu trúc nhân văn của truyện Nôm bác học, đồng thời chỉ ra những tính chất nối dài, tái sinh những yếu tố tâm thức của cộng đồng trong các sáng tác cá nhân, mang dấu ấn của cá nhân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 03/01/2019 37 0

 • Hoàn thiện hệ thống nhân giống vi thủy canh cây hoa cúc trắng (Chrysanthemum morifolium)

  Hoàn thiện hệ thống nhân giống vi thủy canh cây hoa cúc trắng (Chrysanthemum morifolium)

  Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố (tiền xử lý auxin, thể tích, mật độ, điều kiện thoáng khí, nano bạc, ánh sáng,..) lên sự tăng trưởng của cây cúc trắng (Chrysanthemum morifolium) trong hệ thống vi thủy canh và khả năng thích nghi, tăng trưởng và ra hoa ở giai đoạn vườn ươm. Từ những kết quả của nghiên cứu này, luận án sẽ đề xuất hệ...

   24 p husc 03/01/2019 41 0

 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của học sinh tiểu học tại tỉnh Bình Định

  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của học sinh tiểu học tại tỉnh Bình Định

  Xác định mối tương quan giữa một số chỉ số sinh học của học sinh tiểu học và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực và năng lực trí tuệ của học sinh lứa tuổi tiểu học tại tỉnh Bình Định. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 03/01/2019 48 0

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số giống lúa kháng bệnh đạo ôn tại Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số giống lúa kháng bệnh đạo ôn tại Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu và xây dựng sơ đồ phả hệ của quần thể nấm pyricularia oryzae tại Thừa Thiên Huế với hệ số đồng dạng di truyền từ 0,61-1,00; Xác định các gen trong họ kháng bệnh đạo ôn như pii, pita-2, pita, pi11(t) còn hiệu quả kháng bệnh đối với các vùng trồng lúa ở Thừa Thiên Huế; Xác định được giống NN 4B chứa...

   7 p husc 03/01/2019 39 0

 • Chế tạo và tính chất quang phổ của Vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, Mn2+

  Chế tạo và tính chất quang phổ của Vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+, Mn2+

  Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu BAM: Eu2+ bằng phương pháp nổ dung dịch urê-nitrat kết hợp vi sóng. Xác định được các điều kiện công nghệ tối ưu nhằm chế tạo các vật liệu BAM pha tạp Eu2+, Mn2+ và đồng pha tạp Eu2+, Mn2+ có cấu trúc pha lục giác điển hình và đặc trưng phát quang tốt. Cấu trúc của mạng nền là khá bền khi...

   11 p husc 01/11/2018 49 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số