• Ebook Cơ sở hóa học gỗ và Xenluloza (Tập 1) - Hồ Sĩ Tráng

  Ebook Cơ sở hóa học gỗ và Xenluloza (Tập 1) - Hồ Sĩ Tráng

  Cuốn "Cơ sở hóa học gỗ và Xenluloza" chủ yếu đề cập tới các hợp phần (cấu tử) của gỗ, với tư cách là nguyên liệu đầu cho Công nghệ Hữu cơ - Cao phân tử - Xenluloza Giấy và Vật liệu xơ sợi. Tập 1 sau đây giới thiệu nguyên liệu thực vật, trình bày những vấn đề cơ bản về cacbohydrat, tiếp đó đi sâu nghiên cứu xenluloza, một loạt polyme phổ...

   284 p husc 30/04/2017 100 11

 • Cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số dẫn xuất axetophenon benzoyl hiđrazon

  Cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số dẫn xuất axetophenon benzoyl hiđrazon

  Nghiên cứu về ăn mòn và chống ăn mòn kim loại luôn là một trong các vấn đề thời sự của công nghệ hoá học. Để góp phần khắc phục hậu quả của sự ăn mòn kim loại chúng tôi tiến hành nghiên cứu cấu trúc electron của một số dẫn xuất axetophenon benzoyl hiđrazon liên quan đến khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng.

   7 p husc 31/08/2017 86 8

 • Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm phân tích định lượng", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định lượng một số ion và, một số bài thí nghiệm chuyên đề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p husc 22/12/2016 78 7

 • Bài giảng Hóa phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác suất thống kê: Phần 1 - TS. Mai Xuân Trường

  Bài giảng Hóa phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác suất thống kê: Phần 1 - TS. Mai Xuân Trường

  Phần 1 bài giảng Hóa phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác suất thống kê gồm nội dung chương 1, chương 2 tài liệu. Chương 1 trình bày một số khai niệm chung. Chương 2 trình bày về phương pháp trung hòa. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 tài liệu.

   84 p husc 05/07/2014 127 6

 • Ebook Hóa phân tích: Phần 1 - PGS.TSKH. Phan An (chủ biên)

  Ebook Hóa phân tích: Phần 1 - PGS.TSKH. Phan An (chủ biên)

  Ebook Hóa phân tích: Phần 1 gồm có 7 bài với nội dung trình bày về đại cương hóa học phân tích; đại cương về phân tích định tính các ion trong dung dịch; các cách biểu thị nồng độ dung dịch; đại cương về phân tích định lượng; phân tích khối lượng; phương pháp phân tích thể tích và chuẩn độ acid - base; chuẩn độ oxy hóa khử.

   79 p husc 25/04/2015 95 5

 • Ebook Modern Analytical Chemistry - David Harvey

  Ebook Modern Analytical Chemistry - David Harvey

  Ebook Modern Analytical Chemistry is a one-semester introductory text that meets the needs of all instructors. With coverage in both traditional topics and modern-day topics, instructors will have the flexibilty to customize their course into what they feel is necessary for their students to comprehend the concepts of analytical chemistry.

   817 p husc 09/05/2015 45 5

 • Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 2 - Lê Mậu Quyền

  Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 2 - Lê Mậu Quyền

  Phần 2 Giáo trình Hóa học đại cương của tác giả Lê Mậu Quyền (dùng cho sinh viên các trường cao đẳng) gồm nội dung chương 7 đến chương 12 của giáo trình và phần phục lục. Nội dung phần này trình bày các nội dung chính sau: Dung dịch, dung dịch chất điện li, động hóa học, chiều phản ứng oxi hóa, tính chất chung của kim loại và phi kim, một số...

   110 p husc 08/11/2014 242 5

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương 12 - TS. Phan Thanh Sơn Nam

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương 12 - TS. Phan Thanh Sơn Nam

  Bộ bài giảng hóa học hữu cơ do tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam biên soạn gồm 13 chương, trong đó chương 12 trình bày về Carboxylic acid. Đây là những hợp chất hữu cơ chứa nhóm carboxyl trong phân tử, tùy theo gốc hydrocarbon mà phân loại thành carboxylic acid no, không no hoặc thơm. Có thể điều chế hợp chất trên bằng nhiều cách nhưng phổ biến là các phương pháp...

   22 p husc 28/05/2015 93 4

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương 9 - TS. Phan Thanh Sơn Nam

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương 9 - TS. Phan Thanh Sơn Nam

  Bài giảng hóa học hữu cơ chương 9 có nội dung trình bày về các dẫn xuất Halogen. Ccũng như cấu trúc của các chương trước trong bộ bài giảng hóa học hữu cơ, chương này cũng gồm các mục giới thiệu về dẫn xuất Halogen. Cụ thể là trình bày những vấn đề liên quan đến phân loại, danh pháp, tên IUPAC. Ta có thể điều chế hợp chất này bằng cách...

   24 p husc 28/05/2015 91 4

 • Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng: Phần 2

  Ebook Phản ứng điện hóa và ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phản ứng điện hóa và ứng dụng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Động học các phản ứng điện hóa, một số lĩnh vực ứng dụng của động học điện hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p husc 27/04/2016 59 4

 • Hóa phân tích: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trung

  Hóa phân tích: Phần 1 - Nguyễn Xuân Trung

  Hóa học phân tích là một môn học về các phương pháp xác định thành phần định tính và thành phần định lượng các chất và hỗn hợp của chúng. Phần 1 của tài liệu Hóa phân tích có kết cấu nội dung gồm 4 chương đầu trình bày về phương pháp phân tích thể tích, cân bằng axit bazơ, phương pháp chẩn đoán độ axit - bazơ.

   88 p husc 17/07/2014 66 4

 • Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Thí nghiệm phân tích định lượng (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thí nghiệm phân tích định lượng" do ThS, Nguyễn Thị Thu Vân làm chủ biên cung cấp cho người đọc 2 nội dung chính: Một số kiến thức cần cho phân tích định lượng, cách vận hành một số máy phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p husc 22/12/2016 70 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số