• Bài tập Hóa học hữu cơ – Tập 2

  Bài tập Hóa học hữu cơ – Tập 2

  Hóa học hữu cơ là một trong những bộ môn rất quan trọng trong lĩnh vực Hóa học nói riêng và phạm trù Khoa học tự nhiên nói chung. Tuy nhiên hiện nay, các tài liệu tham khảo về bài tập hóa học hữu cơ là không nhiều. Vì vậy việc tổng hợp các tư liệu để có một tài liệu tham khảo bổ ích và dễ tiếp thu hơn là việc rất cần thiết. Bài tập Hóa...

   90 p husc 09/05/2015 94 3

 • Đặc tính hóa học của môi trường nước

  Đặc tính hóa học của môi trường nước

  Các hợp chất vô cơ và hữu cơ trong nước tự nhiên có thể tồn tại ở dạng ion hòa tan, khí hòa tan hoặc rắn hoặc lỏng. Chính sự phân bố của các hợp chất này quyết định bản chất của nước tự nhiên: nước ngọt, nước lợ hay nước mặn; giàu dinh dưỡng hay nghèo dinh dưỡng; nước cứng hoặc nước mềm; nước bị ô nhiễm nặng hay nhẹ...

   32 p husc 01/10/2013 64 3

 • NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HOÁ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  Lí luận dạy học hoá học là một ngành khoa học giáo dục nghiên cứu nội dung chương trình hoá học phổ thông và các qui luật tiếp thu kiến thức của HS. Đối tượng của PPDHHH Lí luận dạy học (LLDH) và PPDHHH là một khoa học nghiên cứu quá trình dạy học (QTDH) hoá học ở trường phổ thông (PT), tìm ra những qui luật của nó và xây dựng những cơ sở lí...

   123 p husc 01/10/2013 78 1

 • Kim loại Cu và hợp chất Cu cơ bản

  Kim loại Cu và hợp chất Cu cơ bản

  Biết vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử và tính chất của Cu Biết một số hợp chất quan trọng của Cu Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

   17 p husc 08/02/2012 48 2

 • Hợp kim của sắt

  Hợp kim của sắt

  Sắt tinh khiết ít được sử dụng trong thực tế . Hai loại hợp kim quan trọng của sắt là gang và thép Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống .Năm1855 Henry Besssemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950

   25 p husc 08/02/2012 55 1

 • Gang, thép

  Gang, thép

  Từ rất sớm con người đã biết sản xuất gang và thép phục vụ cho cuộc sống. Năm 1855 Hẻny Bessemer tìm ra phương pháp sản xuất thép và nó được sử dụng cho tới năm 1950.

   9 p husc 08/02/2012 29 2

 • Chất điện li và sự điện li

  Chất điện li và sự điện li

  Thay vào cốc dd NaCl ( dd NaOH , ddHCl ... )Đóng khoá K đèn sáng Có dòng điện đi qua hay nói cách khác dd axit , dd Bazơ , dd muối đều có tính dẫn điện . Chất điện li là những chất tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện được .

   11 p husc 08/02/2012 71 2

 • Sản xuất amoniac

  Sản xuất amoniac

  Dung dịch NH3 có môi trường gì? N2 tác dụng với H2 ở điều kiện nào? Tầm quan trọng của amoniac - Làm phân bón -sản xuất axit nitric, ure, xođa

   15 p husc 08/02/2012 30 2

 • Phản ứng oxi hóa khử

  Phản ứng oxi hóa khử

  Trình bày được khái niệm chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. Xác định được chất oxi hoá, chất khử trong phản ứng oxi hoá khử Cân bằng được phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp cân bằng electron. Phân biệt được phản ứng oxi hoá khử với các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử

   12 p husc 08/02/2012 82 1

 • Phân bón hóa học

  Phân bón hóa học

  Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng. Phân bón hóa học có vai trò quan trọng trong nông nghiệp vì vậy chúng ta cần phải biết.

   24 p husc 08/02/2012 59 2

 • Oxi ozôn

  Oxi ozôn

  không oxi hoá được Ag ở điều kiện thường Ag + O2 - không xảy ra Oxi hoá được hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt), oxi hoá được Ag ở điều kiện thường 2 Ag + O3 Ag2O + O2

   29 p husc 08/02/2012 31 1

 • Tính chất hóa học của muối

  Tính chất hóa học của muối

  Dung dịch muốn có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. - Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới axit mới.

   15 p husc 08/02/2012 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số