• Thành phần hoá học của tinh dầu cây mạn kinh (vitex trifolia l.f.) ở Thừa Thiên Huế

  Thành phần hoá học của tinh dầu cây mạn kinh (vitex trifolia l.f.) ở Thừa Thiên Huế

  Cây mạn kinh còn gọi là đẹn ba lá, quan âm, từ bi biển, vạn kim, mác nim (Tày). Tên khoa học là Vitex trifolia L.f. thuộc họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Mạn kinh là một loại cây nhỏ, có thể cao đến 3 m, cành non hình vuông, có lông mềm. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài báo.

   6 p husc 30/01/2019 25 0

 • Nghiên cứu phản ứng khử NOx bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5 khi có mặt oxi

  Nghiên cứu phản ứng khử NOx bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5 khi có mặt oxi

  Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu phản ứng trên bằng phương pháp phản ứng bề mặt theo chương trình nhiệt độ (Temperature Programmed Surface Reaction-TPSR). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p husc 30/01/2019 34 0

 • Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt (Bài giảng chuyên đề Cao học Hóa hữu cơ)

  Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt (Bài giảng chuyên đề Cao học Hóa hữu cơ)

  Hóa học các hợp chất hoạt động bề mặt (Bài giảng chuyên đề Cao học Hóa hữu cơ) được biên soạn với các nội dung: Định nghĩa và ý nghĩa của các chất hoạt động bề mặt, phân loại và cấu tạo các chất hoạt động bề mặt, một số tính chất của các chất hoạt động bề mặt, cân bằng Hiđrophin/Lipophin (ưa nước/ưa dầu) HLB-RHLB, năng lượng...

   156 p husc 31/05/2017 111 2

 • Đặc tính hóa học của môi trường nước

  Đặc tính hóa học của môi trường nước

  Các hợp chất vô cơ và hữu cơ trong nước tự nhiên có thể tồn tại ở dạng ion hòa tan, khí hòa tan hoặc rắn hoặc lỏng. Chính sự phân bố của các hợp chất này quyết định bản chất của nước tự nhiên: nước ngọt, nước lợ hay nước mặn; giàu dinh dưỡng hay nghèo dinh dưỡng; nước cứng hoặc nước mềm; nước bị ô nhiễm nặng hay nhẹ...

   32 p husc 01/10/2013 64 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số