• Bài giảng Cơ sở toán học của mã chống nhiễu - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Cơ sở toán học của mã chống nhiễu - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Cơ sở toán học của mã chống nhiễu do Bùi Văn Thành biên soạn hướng đến trình bày các cơ sở toán học của mã khối tuyến tính; các kiến thức này là rất quan trọng để hiểu được cách xây dựng các loại mã khối tuyến tính;...

   66 p husc 27/04/2016 47 1

 • Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Bùi Văn Thành

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin - Bùi Văn Thành

  Bài giảng môn học Lý thuyết thông tin do Bùi Văn Thành biên soạn hướng đến giới thiệu tới các bạn về mã vòng; các tính chất của mã vòng; ma trận sinh và ma trận kiểm tra của mã;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   30 p husc 27/04/2016 129 2

 • Bài giảng Kỹ thuật xung số: Chương 1 - TS. Nguyễn Linh Nam

  Bài giảng Kỹ thuật xung số: Chương 1 - TS. Nguyễn Linh Nam

  Chương 1 Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung thuộc bài giảng "Kỹ thuật xung số", mục tiêu chương này nhằm: hiểu được khái niệm về tín hiệu xung, hiểu được các khái niệm về khóa điện tử BJT, OP-AMP, vẽ được sơ đồ mạch và giải thích được nguyên lý hoạt động của mạch RC, RL,...

   31 p husc 16/05/2015 71 2

 • Bài giảng Kỹ thuật xung số: Chương 2 - TS. Nguyễn Linh Nam

  Bài giảng Kỹ thuật xung số: Chương 2 - TS. Nguyễn Linh Nam

  Chương 2 Các mạch tạo dạng xung thuộc bài giảng "Kỹ thuật xung số", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mạch xén, mạch ghim điện áp, mạch so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p husc 16/05/2015 66 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số