• Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính

    Bài giảng Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính

    Nhằm tạo kỹ năng lập trình và mô phỏng để giải quyết các bài toán đại số, phương trình vi phân, ma trận, các bài toán về phương trình toán lý, trong kỹ thuật điện, điện tử, tự động,...Bài giảng "Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính" sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất về Matlab và Simulink cũng nhƣ ứng dụng giải...

     116 p husc 28/09/2018 48 0

  • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt

    Bài giảng Kỹ thuật nhiệt

    Kỹ thuật nhiệt là một trong những môn học cơ sở ngành của sinh viên ngành cơ khí. Bài giảng Kỹ thuật nhiệt biên soạn gồm 7 chương, nội dung trình bày gồm hai phần chính: Nhiệt động kỹ thuật, cơ sở truyền nhiệt.

     97 p husc 28/09/2018 35 0

  • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

    Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

    Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, quản lý kết nối, nghi thức lớp liên kết dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

     91 p husc 28/09/2018 43 0

  • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý

    Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý

    Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 1: Các phương tiện truyền dẫn và lớp vật lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền dẫn có dây, truyền dẫn không dây, delay trong truyền dẫn và dung lượng kênh truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     140 p husc 28/09/2018 47 0

  • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu

    Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu

    Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 2: Kỹ thuật truyền số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Truyền bất đồng bộ, truyền đồng bộ, nhiễu Gauss và tỷ lệ lỗi bit, mã hóa kênh, các kỹ thuật nén dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     86 p husc 28/09/2018 47 0

  • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

    Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

    Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass, Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

     101 p husc 28/09/2018 47 0

  • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

    Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

    Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức về mạng MODBUS và mạng CAN. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

     30 p husc 28/09/2018 46 0

  • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu

    Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu

    Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

     5 p husc 28/09/2018 38 0

  • Bài giảng Điện tử số: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 1 trình bày về "Hệ đếm và Mã". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ đếm trong điện tử số, các phép tính trong các hệ đếm, chuyển đổi giữa các hệ đếm, chuyển đổi một số từ các hệ đếm khác sang cơ số 10, chuyển đổi một số từ cơ số 10 sang các hệ đếm,...

     31 p husc 27/09/2018 43 0

  • Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 2 giúp người học hiểu về "Hàm logic và cổng logic". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các khái niệm cơ bản, đại số Boolean, biến và hàm logic, các hàm logic cơ bản, hàm logic 2 biến, các tính chất của đại số logic, các cổng logic cơ bản,...

     36 p husc 27/09/2018 53 0

  • Bài giảng Điện tử số: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mạch logic tổ hợp, biểu diễn mạch logic tổ hợp, tổng hợp (thiết kế) mạch logic tổ hợp, phân tích mạch logic tổ hợp, xây dựng hệ hàm,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     25 p husc 27/09/2018 40 0

  • Bài giảng Điện tử số: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Phúc

    Bài giảng Điện tử số: Chương 3 "Vi mạch số". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các khái niệm cơ bản, phân loại vi mạch số, đặc tính điện của IC, đặc tính nhiệt của IC, phần tử logic cơ bản dùng IC họ 74,....

     24 p husc 27/09/2018 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số