• Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhóm làm việc, tại sao cần làm việc nhóm, lợi ích của nhóm, hạn chế của làm việc nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 30/10/2018 50 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 4 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 4 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 4: Kỹ năng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, kỹ năng phân tích, sơ đồ tư duy, phân tích vấn đề nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p husc 30/10/2018 49 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 5 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 5 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 5: Kỹ năng viết báo cáo" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, yêu cầu khi viết báo cáo, cấu trúc tổng quát, các loại báo cáo đối với sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 30/10/2018 48 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 6: Kỹ năng thuyết trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề khi thuyết trình, chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình, những điểm cần lưu ý,... mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 30/10/2018 41 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 7 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 7 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 7: Đạo đức máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính - Ứng dụng, ích lợi và các vấn đề nảy sinh; đạo đức máy tính, đạo đức nghề nghiệp với các chuyên gia máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p husc 30/10/2018 44 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 8 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 8 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 8: Cơ hội nghề nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức chuẩn bị vào nghệ IT, các công việc IT, cơ hội công việc IT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p husc 30/10/2018 42 0

 • Bài giảng Mạng thông tin

  Bài giảng Mạng thông tin

  Bài giảng Mạng thông tin của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Các khái niệm cơ bản về mạng thông tin, định tuyến trong mạng thông tin, điều khiển luồng và chống tắc nghẽn,...

   121 p husc 28/09/2018 52 0

 • Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.

   174 p husc 28/09/2018 52 0

 • Bài giảng Thông tin vô tuyến

  Bài giảng Thông tin vô tuyến

  Bài giảng Thông tin vô tuyến có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về các hệ thống thông tin vô tuyến, lý thuyết về kênh vô tuyến, nhiễu trong thông tin vô tuyến, kiến trúc hệ thống thông tin vô tuyến,...

   86 p husc 28/09/2018 51 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin

  Bài giảng Lý thuyết thông tin

  Bài giảng Lý thuyết thông tin có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm chung, thông tin, mã hiệu, mã hóa nguồn, mã phát hiện lỗi và sửa lỗi, mã mật, mã khối tuyến tính,...

   58 p husc 28/09/2018 48 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền dẫn số

  Bài giảng Kỹ thuật truyền dẫn số

  Bài giảng Kỹ thuật truyền dẫn số có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về hệ thống thông tin số, số hóa tín hiệu liên tục trong các hệ thống truyền dẫn số, ghép kênh trong truyền dẫn tín hiệu số, xử lý tín hiệu bằng gốc.

   246 p husc 28/09/2018 61 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin

  Bài giảng Lý thuyết thông tin

  Bài giảng Lý thuyết thông tin của trường giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Thiết bị đầu cuối âm thanh, thiết bị đầu cuối hình ảnh, thiết bị đầu cuối khác,...

   155 p husc 28/09/2018 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số