• Đề tài " Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty "

  Đề tài " Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty "

  Tài liệu tham khảo báo cáo về phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty của sinh viên khoa công nghệ thông tin. Các tác nhân của hệ thống: hệ thống phần mềm này được dùng cho 4 đối tượng chính như người quản lý kho, người quản lý bán hàng, người quản lý quỹ và người quản lý công nợ.

   33 p husc 01/10/2013 97 2

 • Các khái niệm cơ bản về Công nghệ Thông tin

  Các khái niệm cơ bản về Công nghệ Thông tin

  1. Thông tin (Information) + Là khái niệm trừu tượng + Hiểu biết, nhận thức thế giới + Tồn tại khách quan, có thể ghi lại, truyền đi .. 2. Dữ liệu (data) + Là cái mang thông tin +Các dấu hiệu: kí hiệu, văn bản chữ số chữ viết... + Các tín hiệu: điện, từ, quang, nhiệt độ, áp suất... + Các cử chỉ, hành vi ...

   47 p husc 01/10/2013 78 1

 • Các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin

  Các giai đoạn quản lý dự án công nghệ thông tin

  Quản lý dự án phần mềm việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm.[1] Nó chính là quy trình quản lý dự án theo các chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

   40 p husc 01/10/2013 85 1

 • Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6. Internet là gì?

  Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6. Internet là gì?

  Internet là mạng thông tin toàn cầu. Cán bộ thư viện phải hiểu được cơ chế hoạt động của Internet và sử dụng Internet để truy cập, tổ chức, xuất bản và cung cấp thông tin Internet là gì? Những công cụ Internet nào sẵn có? World Wide Web là gì? Thư điện tử (e-mail), FTP, Chat là gì? Các nguồn tin trực tuyến là gì? Tại sao Internet lại quan trọng đối...

   20 p husc 01/10/2013 72 1

 • QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  QUI TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phương pháp - Mục tiêu của phân tích và thiết kế hệ thống là cải tiến hệ thống cấu trúc. - Yêu cầu: - Có hiểu biết về các mục tiêu, các cấu trúc và các qui trình của tổ chức. - Có kiến thức về làm thế nào để triển khai công nghệ thông tin. - Phần mềm ứng dụng là một hệ thống như Word,...

   166 p husc 01/10/2013 99 1

 • Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 2. Máy tính hoạt động như thế nào?

  Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 2. Máy tính hoạt động như thế nào?

  Bài học sẽ giới thiệu với bạn về máy tính. Sự hiểu biết của bạn về các thành phần của máy tính và máy tính hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn hiểu dễ hơn bài giảng về phần cứng, phần mềm và các mạng máy tính. Kết thúc bài học, học viên sẽ có khả năng: Mô tả cách thức máy tính xử lý thông tin Liệt kê các thành phần của một hệ...

   22 p husc 01/10/2013 68 1

 • Nguồn thông tin khoa học và công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ chí Minh

  Nguồn thông tin khoa học và công nghệ tại thư viện Cesti thành phố Hồ chí Minh

  Những vấn đề chung về nguồn thông tin khoa học và công nghệ . Thực trạng nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện CESTI Tp. Hồ Chí Minh .Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nguồn thông tin khoa học công nghệ tại thư viện CESTI Tp. Hồ Chí Minh . Nguồn tri thức của nhân loại. Mang giá trị vô hình

   19 p husc 01/10/2013 75 2

 • Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông Bài 1. Tại sao cán bộ thư viện phải biết về ICT và bổ sung kỹ năng sử dụng?

  Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông 	Bài 1. Tại sao cán bộ thư viện phải biết về ICT và bổ sung kỹ năng sử dụng?

  Ở châu Á, thông tin được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng, nhưng các công cụ ICT để tạo lập, thu thập, củng cố và truyền thông thông tin còn chưa được sử dụng ở phần lớn các thư viện, do vai trò của các thư viện rất ít khi được coi trọng trong tầm nhìn công nghệ của các tổ chức chủ quản.

   17 p husc 01/10/2013 77 1

 • Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý

  Khái niệm chung về hệ thống: Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới mục đích chung. HTTTQL là hệ thống thông tin tin học hóa có chức năng thu thập, xử lý và truyền đạt mọi thông tin cần thiết cho các đối tượng sử dụng thông tin trong guồng máy quản lý.

   69 p husc 01/10/2013 100 1

 • Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin để hổ trợ ra quyết định, phối hợp hoạt động, và điều khiển các tiến trình trong tổ chức. Đó là một hệ thống các kênh thông tin biến đổi dữ liệu (hoặc thông tin tổng quát) thành thông tin hữu ích, và mang thông tin hữu ích này đến từng đối tượng...

   33 p husc 01/10/2013 61 1

 • Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Hệ thống là tập hợp các phần tử có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, cùng hoạt động cho một số mục tiêu nào đó Có trao đổi vào, ra với môi trường ngoài Trong một hệ thống, mỗi thành phần có thể có các chức năng riêng nhưng khi kết hợp lại chúng có những chức năng đặc biệt. Thông tin là một hay tập hợp những phần tử thường gọi là...

   50 p husc 01/10/2013 56 1

 • LÝ THUYẾT THÔNG TIN

  LÝ THUYẾT THÔNG TIN

  Giáo trình Lý thuyết thông tin là một giáo trình cơ sở dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông và Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đây cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành Điện - Điện tử. Giáo trình này nhằm chuẩn bị tốt kiến thức cơ sở cho sinh viên để học tập và...

   37 p husc 01/10/2013 87 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số