• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa phạm vi bài toán, các bước xây dựng Domain Model, cách xác định lớp khái niệm, xác định cụm danh từ, xác định lớp khái niệm ứng viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p husc 28/09/2018 58 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 5 giúp người học hiểu về "Mô hình thiết kế cách tạo sơ đồ lớp thiết kế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sơ đồ lớp thiết kế, xây dựng sơ đồ lớp thiết kế, xác định các lớp phần mềm, sử dụng Package tổ chức domain model, quyền sở hữu và tham chiếu, bổ sung role vào mối quan hệ,...

   34 p husc 28/09/2018 62 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 6 "Thiết kế hướng đối tượng" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các sơ đồ tương tác trong UML, các ký hiệu trong sơ đồ tương tác, các ký hiệu trong Sequence diagram, nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng,...

   43 p husc 28/09/2018 65 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vai trò của phân tích thiết kế hệ thống, các mô hình phát triển hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p husc 28/09/2018 64 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 2 do Từ Thị Xuân Hiền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Yêu cầu của hệ thống, tiến trình phân tích yêu cầu bài toán, mục tiêu của phân tích yêu cầu, các loại tài liệu trong phân tích yêu cầu,...

   68 p husc 28/09/2018 74 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 4 trình bày về "Phân tích kiến trúc". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Định nghĩa kiến trúc, các khái niệm trong kiến trúc, kiến trúc Client-Server, Mô hình Client-Server, mô hình Client-Server, các bước phân tích kiến trúc, mô hình hoá kiến trúc,...

   33 p husc 28/09/2018 64 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Thiết kế cấu trúc của hệ thống, lớp phân tích, loại lớp giao diện, xây dựng sơ đồ lớp thiết kế,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p husc 28/09/2018 59 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 1 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 1 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2 - Chương 1 trình bày những nội dung tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C#. Chương này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng, giới thiệu về ngôn ngữ C#. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   46 p husc 25/12/2015 124 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 2 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 2 - Lê Quý Tài

  Chương 2 trình bày các thành phần cơ bản trong C#. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được: Cấu trúc chương trình C#, không gian tên, kiểu dữ liệu, các thành phần điều khiển, mảng trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p husc 25/12/2015 90 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 3 - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 3 - Lê Quý Tài

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về lập trình hướng đối tượng trong C#. Trong chưng này các bạn sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau đây: Đóng gói dữ liệu với thuộc tính, kế thừa và đa hình, lớp trừu tượng và giao diện, Xử lý ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p husc 25/12/2015 109 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 4 (phần 1) - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 4 (phần 1) - Lê Quý Tài

  Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình giao diện trong Windows. Trong phần 1, bài giảng sẽ trình bày 2 nội dung chính, đó là: Giới thiệu về lập trình giao diện trong Windows, làm việc với Windows form và các điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p husc 25/12/2015 110 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 4 (phần 2) - Lê Quý Tài

  Bài giảng Cơ sở lập trình 2: Chương 4 (phần 2) - Lê Quý Tài

  Trong phần 2 của bài giảng chương 4, các bạ sẽ tìm hiểu về các hộp thoại thông dụng như hộp thoại OpenFile, hộp thoại SaveFile, hộp thoại Color,... Đồng thời trong chương này cũng sẽ trình bày về thực đơn và ứng dụng nhiều biểu mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p husc 25/12/2015 83 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số