• Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 1 giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm với một số nội dung sau: Một số khái niệm cơ bản, công nghệ phần mềm, quy trình công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p husc 25/12/2015 66 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2 trình bàu về việc xác định và phân tích yêu cầu. Chương này gồm có các nội dung chính: Giai đoạn khảo sát hiện trạng, xác định và thu thập yêu cầu, phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   58 p husc 25/12/2015 74 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Trần Anh Dũng

  Chương 3 của bài giảng trang bị cho người học những hiểu biết về thiết kế phần mềm. Các công việc của thiết kế thần mềm gồm có thiết kế giao diện, thiết kế dữ liệu (lưu trữ) và thiết kế xử lý. Trong bài giảng này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công việc này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p husc 25/12/2015 68 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Trần Anh Dũng

  Chương 4 giới thiệu đến người học về cài đặt phần mềm. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kỹ năng lập trình; phương pháp lập trình; kiến trúc mô hình 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp; sử dụng công cụ Visual Source Safe để tổ chức, quản lý, chia sẻ source code;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p husc 25/12/2015 62 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Trần Anh Dũng

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về giai đoạn kiểm chứng phần mềm (software testing). Thông qua chương này người học có thể hiểu được khái niệm kiểm thử phần mềm, hiểu được tại sao phải kiểm thử phần mềm, các nguyên lý trong kiểm thử phần mềm, biết được các mức độ kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử.

   115 p husc 25/12/2015 60 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Trần Anh Dũng

  Trong chương 6, chúng ta sẽ tìm hiểu về giai đoạn đóng gói phần mềm. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quy trình đóng gói phần mềm, sưu liệu mô tả đóng gói phần mềm, một số công cụ đóng gói thông dụng.

   12 p husc 25/12/2015 64 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Trần Anh Dũng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 7 trình bày về vận hành và bảo trì phần mềm. Các nội dung cần tìm hiểu trong chương này gồm có: Bảo trì phần mềm là gì? Tại sao cần phải bảo trì, phân loại các kiểu bảo trì, khó khăn trong việc vận hành và bảo trì phần mềm, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí bảo trì, bảo trì phần mềm hướng đối...

   12 p husc 25/12/2015 56 1

 • Bài giảng Photoshop: Chương 1 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 1 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop chương 1 giúp người học biết được các nội dung tổng quan về Photoshop như: Giới thiệu phần mềm Photoshop, cách khởi động và thoát khỏi chương trình, giao diện chương trình, các thao tác trên tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p husc 23/11/2015 80 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Tô màu

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Tô màu

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Tô màu (area filling) có nội dung trình bày cho sinh viên về vùng tô, thuật toán cải tiến – dùng stack, thuật toán scanline tổng quát, demo, các trường hợp đặc biệt, hạn chế của thuật toán, cải tiến tốc độ thuật toán, thuật toán cải tiến.

   31 p husc 23/11/2015 68 4

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Thuật toán vẽ đường thẳng Bresenham

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Thuật toán vẽ đường thẳng Bresenham

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Thuật toán vẽ đường thẳng Bresenham có nội dung giới thiệu về thuật toán Bresenham, cài đặt thuật toán cho đường tròn tâm và đường elip tâm, chương trình thuật toán và bài tập. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   15 p husc 23/11/2015 71 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Biểu diễn vật thể 3D

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Biểu diễn vật thể 3D

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Biểu diễn vật thể 3D (3dmodeling) trình bày các nội dung về Point (điểm), Vector (vectơ), Line (đường thẳng), Ray (tia), Polygon (đa giác), Spline Surface (mặt cong), Quadric surface (mặt bậc 2), Ruled surface (mặt qui luật).

   22 p husc 23/11/2015 70 1

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi 3 chiều

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi 3 chiều

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi 3 chiều (3dtransformations) có nội dung trình bày về các phép biến đổi 3 chiều bao gồm phép tịnh tiến, biến đổi tỉ lệ, quay và các bước thực hiện phép quay, quay quanh trục bất kì.

   13 p husc 23/11/2015 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số