• Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Sinh mã đích

  Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Sinh mã đích

  Giai đoạn cuối của quá trình biên dịch là sinh mã đích. Dữ liệu nhập của bộ sinh mã đích là biểu diễn trung gian của chương trình nguồn và dữ liệu xuất của nó là một chương trình đích. Kỹ thuật sinh mã đích được trình bày trong chương này không phụ thuộc vào việc dùng hay không dùng giai đoạn tối ưu mã trung gian.

   20 p husc 25/02/2019 34 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số và mã

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số và mã

  Chương 1 nhắc lại một cách sơ lược nguyên lý của việc viết số và giới thiệu các hệ thống số khác ngoài hệ thống thập phân quen thuộc, phương pháp biến đổi qua lại của các số trong các hệ thống khác nhau. Chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến hệ thống nhị phân là hệ thống được dùng trong lãnh vực điện tử-tin học như là một phương tiện...

   11 p husc 25/02/2019 31 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hàm logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hàm logic

  Chương này giới thiệu các hàm logic cơ bản và các tính chất cần thiết để giúp sinh viên hiểu vận hành của một hệ thống logic. Nội dung trình gồm gồm có: Hàm logic cơ bản, các dạng chuẩn của hàm logic, rút gọn hàm logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p husc 25/02/2019 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Cổng logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Cổng logic

  Cổng logic là tên gọi chung của các mạch điện tử có chức năng thực hiện các hàm logic. Cổng logic có thể được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau (Lưỡng cực, MOS), có thể được tổ hợp bằng các linh kiện rời nhưng thường được chế tạo bởi công nghệ tích hợp IC (Integrated circuit). Chương này giới thiệu các loại cổng cơ bản, các họ IC số,...

   23 p husc 25/02/2019 33 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch tổ hợp

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch tổ hợp

  Các mạch số được chia ra làm hai loại: Mạch tổ hợp và Mạch tuần tự. Chương này nghiên cứu một số mạch tổ hợp thông dụng thông qua việc thiết kế một số mạch đơn giản và khảo sát một số IC trên thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p husc 25/02/2019 30 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Mạch tuần tự

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Mạch tuần tự

  Trong chương trước, chúng ta đã khảo sát các loại mạch tổ hợp, đó là các mạch mà ngã ra của nó chỉ phụ thuộc vào các biến ở ngã vào mà không phụ thuộc vào trạng thái trước đó của mạch. Nói cách khác, đây là loại mạch không có khả năng nhớ, một chức năng quan trọng trong các hệ thống logic. Chương này sẽ bàn về loại mạch thứ hai: mạch...

   26 p husc 25/02/2019 33 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch làm toán

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch làm toán

  Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Số bù, phép trừ số nhị phân dùng số bù 1, phép trừ số nhị phân dùng số bù 2, phép toán với số có dấu, mạch cộng, mạch trừ, mạch nhân, mạch chia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p husc 25/02/2019 27 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

  Bộ nhớ bán dẫn được dùng như là bộ nhớ trong chính của máy tính, nơi mà việc vận hành nhanh được xem như ưu tiên hàng đầu và cũng là nơi mà tất cả dữ liệu của chương trình lưu chuyển liên tục trong quá trình thực hiện một tác vụ do CPU yêu cầu. Chương này nghiên cứu cấu tạo và tổ chức của các bộ nhớ bán dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p husc 25/02/2019 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Biến đổi AD & DA

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 8: Biến đổi AD & DA

  Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: DAC dùng mạng điện trở có trọng lượng khác nhau, DAC dùng mạng điện trở hình thang, DAC dùng nguồn dòng có trọng lượng khác nhau, đặc tính kỹ thuật của DAC, mạch lấy mẫu và giữ, nguyên tắc mạch ADC, ADC dùng điện thế tham chiếu nấc thang, ADC gần đúng kế tiếp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p husc 25/02/2019 26 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 1: Giới thiệu giúp các bạn có những thông tin tổng quan về hệ quản trị CSDL, mô hình dữ liệu, chức năng của HQTCSDL, HQTCSDL phân cấp, mạng, HQTCSDL quan hệ, HQTCSDL nâng cao.

   43 p husc 25/02/2019 35 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Toàn vẹn và cơ sở dữ liệu active

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Toàn vẹn và cơ sở dữ liệu active

  Dưới đây là Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 2: Toàn vẹn và cơ sở dữ liệu active. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về điều khiển toàn vẹn ngữ nghĩa, đưa khái niệm trigger, cài đặt trong mô hình quan hệ, minh họa với SQL3.

   50 p husc 25/02/2019 32 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 3: Cơ sở dữ liệu suy diễn

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 3: Cơ sở dữ liệu suy diễn

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 3: Cơ sở dữ liệu suy diễn sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về khái niệm CSDL suy diễn, cách sử dụng logic, hình thức hóa và đánh giá các câu truy vấn đệ quy.

   50 p husc 25/02/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số