• Bài giảng Lịch sử báo chí Việt Nam: Phát thanh và những ưu điểm

    Bài giảng Lịch sử báo chí Việt Nam: Phát thanh và những ưu điểm

    Mời các bạn tham khảo bài giảng Lịch sử báo chí Việt Nam với nội dung "Phát thanh và những ưu điểm". Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề cơ bản như khái quát chung về các loại hình phát thanh, ưu điểm của phát thanh và xu hướng phát triển của phát thanh trong xã hội hiện nay. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin chi tiết.

     26 p husc 10/06/2015 93 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số