• Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Tổng hợp este n- propyl cinnamat từ benzaldehyd

  Gồm 3 chương: 1. Tổng quan tài liệu ; 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ; 3. Kết quả và thảo luận: các thông số vật lý, phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại của acid cinnamic điều chế, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp n- propyl cinnamiat, xác định một số đặc trưng của sản phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   4 p husc 27/10/2015 149 1

 • Đánh giá hiệu quả công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đánh giá hiệu quả công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đánh giá, phân hạng mức độ thích nghi của đất đai đối với một số cây trồng và đặc điểm các đơn vị đất đai lãnh thổ nghiên cứu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0234.3. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 05/04/2017 148 0

 • Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

  Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

  Khảo sát lý thuyết và nguyên lý hoạt động của hệ đo đường cong nhiệt phát quang tích phân (glow curve); khảo sát, thiết kế và lắp ráp các khối của hệ đo; hoàn thiện hệ đo đường cong nhiệt phát quang tích phân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 19/02/2016 147 1

 • Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Lắp ráp một thiết bị đo phổ huỳnh quang các chất màu đơn giản nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ đo; xây dựng quy trình phân tích một số đối tượng chất màu công nghiệp thường gặp trên thực tế; hệ đo phổ huỳnh quang có thể dùng cho giảng dạy và NCKH. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   5 p husc 19/02/2016 147 1

 • Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 146 1

 • Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế

  Đề xuất một mô hình cho việc nhận dạng chữ Việt viết tay hạn chế dựa trên cơ sở lý thuyết SVM. Đề xuất phương pháp trích chọn đặc trưng hiệu quả cho bài toán nhận dạng chữ viết tay theo ý tưởng của phép biến đổi wavelet Haar và đã chứng minh được tính bất biến của đặc trưng đối với ảnh ký tự đầu vào. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   6 p husc 18/02/2016 146 1

 • Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Danh mục thành phần các loài côn trùng, cấu trúc thành phần loài côn trùng ở nước ở vườn quốc gia Bạch Mã. Một số họ côn trùng chiếm ưu thê, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng. Chỉ số đa dạng và chất lượng nước. Mối quan hệ thành phần các loài côn trùng ở nước vùng Bạch mã với các thủy vực khu hệ khác. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   7 p husc 21/04/2015 145 25

 • Phương pháp đo nhanh và hệ thống đo tự động các tham số nhiệt trong nghiên cứu vật liệu

  Phương pháp đo nhanh và hệ thống đo tự động các tham số nhiệt trong nghiên cứu vật liệu

  Phát triển nguyên lý của phương pháp đo nhanh các tham số nhiệt của vật liệu dựa trên các kết quả nghiên cứu của Gustafsson theo phương pháp TPS. Thiết kế hệ thống tự động đo các tham số này trên cơ sở ghép nối thiết bị đo với máy tính. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 19/02/2016 144 1

 • Kiểu con người dị hình, dị dạng trong truyện ngắn Nam Cao

  Kiểu con người dị hình, dị dạng trong truyện ngắn Nam Cao

  Nhân vật dị hình, dị dạng không phải mới xuất hiện trong văn xuôi Việt Nam, nó đã có từ truyền thống của thể loại truyền kỳ, gần đây hơn là các nhân vật dị biệt trong tác phẩm của Nam Cao. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   2 p husc 26/10/2015 141 3

 • Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa ở phường Trường An, thành phố Huế

  Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa ở phường Trường An, thành phố Huế

  Gồm 3 chương: 1. Phường Trường An: Mảnh đất, con người và truyền thống văn hóa lịch sử: đặc điểm nổi bậc về điều kiện tự nhiên, lịch sử thành lập phường, bức tranh dân cư của Trường An xưa và nay; 2. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa ở phường Trường An: trình bày các di tích lịch sử - văn hóa: Đàn Nam Giao, đình làng, chùa, lăng mộ và...

   4 p husc 19/11/2015 140 2

 • Làm giàu sinh khối vi khuẩn Anammox bằng nuôi cấy liên tục trên cột phản ứng với vật liệu mang là sợi Polymer

  Làm giàu sinh khối vi khuẩn Anammox bằng nuôi cấy liên tục trên cột phản ứng với vật liệu mang là sợi Polymer

  Làm giàu sinh khối vi khuẩn anammox từ mẫu bùn kỵ khí thô có hoạt tính anammox. Tìm hiểu sự thay đổi hiệu suất theo thời gian làm giàu vi khuẩn anammox theo sự thay đổi tải trọng nitơ đầu vào. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 18/12/2015 140 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

  Chế tạo hai hệ gốm trên cơ sở PZN-PZT pha các loại tạp Mn và La có cấu trúc perovskit, có các đặc trưng của một sắt điện, áp điện cứng (tạp Mn) và mềm (tạp La); nghiên cứu tìm ra thành phần tạp có các tính chất điện môi, sắt điện, áp điện tối ưu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 –...

   8 p husc 19/02/2016 139 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số