• Khảo sát sự có mặt các hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) trong cá tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội

  Khảo sát sự có mặt các hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) trong cá tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội

  Trong nghiên cứu này, 24 hợp chất PAHs trong 25 mẫu mô cá được thu thập tại hồ Tây và hồ Yên Sở (Hà Nội) được chiết siêu âm bằng hỗn hợp dung môi hexane và diclomethane, làm sạch qua cột silica gel và xác định bằng thiết bị sắc ký khí hai chiều ghép nối khối phổ thời gian bay (GC×GC-TOF/ MS).

   5 p husc 30/01/2019 307 0

 • Mô hình chuẩn của Vật lý hạt cơ bản - Phạm Xuân Yêm

  Mô hình chuẩn của Vật lý hạt cơ bản - Phạm Xuân Yêm

  Vật lý hạt cơ bản có mục tiêu tìm hiểu, tiên đoán, phân loại, sắp xếp, khám phá những đặc tính cũng như những định luật chi phối sự vận hành của các thành phần sơ cấp cấu tạo nên vật chất trong toàn vũ. Tham khảo bài viết "Mô hình chuẩn của Vật lý hạt cơ bản" dưới đây để nắm bắt thông tin chi tiết.

   43 p husc 23/06/2016 135 2

 • Ảnh hưởng các tham số thạch - vật lý đến khả năng chứa dầu khí của trầm tích cát bột kết tuổi Miocen giữa, cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu, bể Nam Côn Sơn

  Ảnh hưởng các tham số thạch - vật lý đến khả năng chứa dầu khí của trầm tích cát bột kết tuổi Miocen giữa, cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu, bể Nam Côn Sơn

  Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về đặc điểm thạch học, các tham số định lượng về thạch - vật lý liên quan đến việc đánh giá khả năng chứa dầu khí của của các đá cát kết và bột kết tuổi Miocen giữa khu vực cấu tạo Thiên Ưng - Mãng Cầu (TU - MC), bể Nam Côn Sơn. Các đá cát kết gồm grauvac, arkos, arkos - litic và thạch anh - litic. Cát...

   13 p husc 31/12/2017 131 2

 • Từ Hán Việt – Bình diện ngữ nghĩa

  Từ Hán Việt – Bình diện ngữ nghĩa

  Theo thống kê của Macpero, tiếng Việt có hơn 60% từ gốc Hán. Có 4 nguyên nhân là: Chính sách xâm lược của người Hán, sự chung sống của người Hán trên đất Giao Châu, sự truyền bá văn hóa học thuật Hán, tính thuyết phục của tiếng Hán. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

   14 p husc 23/06/2017 122 2

 • Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI xác định độ che phủ thực vật khu vực nội thành Hà Nội

  Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI xác định độ che phủ thực vật khu vực nội thành Hà Nội

  ộ che phủ thực vật là thông số quan trọng trong nghiên cứu môi trường sinh thái, do đó xác định độ che phủ thực vật là bài toán cần thiết. Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu xác định độ che phủ thực vật khu vực nội thành Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI. Trước tiên, ảnh vệ tinh được hiệu ch nh hình học và hiệu ch nh bức xạ, sau...

   8 p husc 28/02/2018 118 1

 • Một số vấn đề về hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Một số vấn đề về hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích xu hướng kết hôn xuyên biên giới tại một số tỉnh biên giới ở Việt Nam hiện nay và làm rõ những vấn đề đặt ra trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p husc 27/03/2017 116 1

 • Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả bước đầu tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng “hoa cau” trong lễ cưới của người Khmer. Qua đây, một mặt nhằm khẳng định giá trị văn học của biểu tượng “hoa cau” được thể hiện qua một số bài dân ca trong đám cưới, mặt khác góp phần khẳng định thêm...

   7 p husc 31/01/2018 106 1

 • Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp von – ampe hòa tan với điện cực paste nanocacbon biến tính bằng oxit bitmut để xác định hàm lượng vết kim loại

  Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp von – ampe hòa tan với điện cực paste nanocacbon biến tính bằng oxit bitmut để xác định hàm lượng vết kim loại

  Nội dung chính của bài viết này gồm có: Nghiên cứu ảnh hưởng của kích cỡ bề mặt điện cực, nghiên cứu ảnh hưởng của nền điện ly, ảnh hưởng của kỹ thuật ghi đo tín hiệu Von-Ampe hòa tan, ảnh hưởng của các chất đi kèm, khảo sát độ bền của điện cực, phân tích mẫu thật.

   6 p husc 28/02/2018 104 1

 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình

  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình

  Bài viết Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định lún bề mặt địa hình và minh họa kết quả thực nghiệm đạt được tại khu vực Hà Nội với ảnh terasar X đã xác định được khu vực KCN Bắc Thăng Long lún (41mm năm) trong khoảng thời gian 2012...

   5 p husc 30/04/2017 103 1

 • Sinh khí hậu và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

  Sinh khí hậu và phát triển rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

  Xét trên tổng thể sinh khí hậu khu vực phù hợp phát triển rừng ngập mặn với 14 loài cây này và một số loài nhập trồng từ vùng khác như Nipa fruticans (Dừa nước), Lumnitzera littorea (Cóc đỏ) và Sonneratia apetala (Bần không cánh). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p husc 28/02/2018 98 1

 • Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chất lượng môi trường

  Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chất lượng môi trường

  Bài viết Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ chất lượng môi trường đề cập đến khả năng ứng dụng của công nghệ GIS (geographic information system) trong xây dựng cơ sở dữ liệu và thành lập bản đồ chất lượng môi trường khu vực hạ lưu sông Cầu, phục vụ hỗ trợ công tác quản lý môi trường.

   7 p husc 30/04/2017 94 2

 • Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

  Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

  Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ trình bày về các nội dung như: Đặt vấn đề; khuynh hướng dân tộc - ngôn ngữ học (ethnolinguistics); khuynh hướng ngôn ngữ học tiếp xúc (contact linguistics); khuynh hướng nhân học ngôn ngữ (linguistic anthropology) hay ngôn ngữ học nhân học (anthropological linguistics); khuynh hướng ngôn ngữ học văn hóa (cultural linguistics) hay...

   12 p husc 23/06/2017 93 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số