• Dòng điện trong chất khí

  Dòng điện trong chất khí

  Chất khí là môi trường cách điện. - Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. - Bản chất dòng điện trong chất khí. -Quá trình dẫn điện từ lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

   10 p husc 09/02/2012 113 1

 • Đặc điểm lập luận trong các thông điệp truyền thông dân số tiếp cận từ góc độ ngữ dụng

  Đặc điểm lập luận trong các thông điệp truyền thông dân số tiếp cận từ góc độ ngữ dụng

  Đặc điểm cấu tạo về lập luận của các thông điệp truyền thông dân số và các giá trị từ ngữ; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông dân số trong ngôn ngữ và mục đích của hoạt động truyền thông dân số. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 30/03/2015 110 1

 • Đặc điểm so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài

  Đặc điểm so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài

  Cơ sở lý luận về từ ngữ và so sánh từ, khái quát về truyện ngắn và Phạm Thị Hoài; Đặc điểm so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài; Giá trị của so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 13/04/2015 110 1

 • Đôi điều về văn hóa báo chí thời kỳ hội nhập

  Đôi điều về văn hóa báo chí thời kỳ hội nhập

  Bài viết trình bày đôi điều về văn hóa báo chí thời hội nhập, cụ thể là: báo chí phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu và hữu hiệu, văn hóa - nhân tố cốt lõi của báo chí, văn hóa báo chí – một số vấn đề cần lưu tâm hiện nay, hướng tới một nền văn hóa báo chí. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 27/03/2017 110 2

 • Tìm hiểu về các nhân vật lịch sử Việt Nam_tập 6

  Tìm hiểu về các nhân vật lịch sử Việt Nam_tập 6

  Tài liệu giới thiệu về các nhân vật lịch sử và các danh nhân văn hóa nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

   41 p husc 09/02/2012 109 4

 • Những thay đổi địa danh và địa giới hành chính ở Thừa Thiên Huế từ 1945 - 2002

  Những thay đổi địa danh và địa giới hành chính ở Thừa Thiên Huế từ 1945 - 2002

  Trình bày tương đối đầy đủ, toàn diện các địa danh, địa giới các quận huyện, xã phường và quá trình thay đổi các đơn vị hành chính ở tỉnh Thừa thiên Huế từ năm 1945 đến năm 2002. Nghiên cứu, lý giải nguyên nhân của sự biến đổi địa danh, địa giới này và tìm hiểu căn cứ khoa học cho việc phân định địa...

   11 p husc 16/03/2015 104 1

 • Tài liệu Dân số học

  Tài liệu Dân số học

  Cùng nắm kiến thức trong tài liệu này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chương 1 nhập môn dân số học, chương 2 quy mô cơ cấu và chất lượng dân số, chương 3 mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng, chương 4 mức chết và các yếu tố ảnh hưởng, chương 5 lý thuyết quá độ dân số, chương 6 hôn nhân và gia đình, chương 7 di dân và đô thị hóa,...

   200 p husc 13/04/2015 104 2

 • Thế giới nghệ thuật trong tập truyện khi hoa kiều mạch nở của Lee Hyoseok

  Thế giới nghệ thuật trong tập truyện khi hoa kiều mạch nở của Lee Hyoseok

  Cảm hứng nghệ thuật và kiểu nhân vật trung tâm trong tập truyện ngắn khi hoa kiều mạch nở; Không gian, thời gian nghệ thuật và một số phương diện nghệ thuật trong tập truyện ngắn khi hoa kiều mạch nở. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 03/12/2015 103 1

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành môn trắc địa đại cương

  Tài liệu hướng dẫn thực hành môn trắc địa đại cương

  Nội dung tài liệu trình bày về việc sử dụng máy kinh vĩ quang học, hai bài toán trắc địa cơ bản, một số ứng dụng của máy kinh vĩ trong trắc địa, xây dựng lưới khống chế mặt bằng và xây dựng lưới khống chế độ cao.

   24 p husc 28/02/2018 103 2

 • Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis

  Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis

  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis trình bày căn bản về phần mềm MicroStation, trình tự làm bản đồ số trên MicroStation, hướng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập địa chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   100 p husc 23/07/2015 102 3

 • Sự phân biệt giới tính trong giao tiếp tiếng Việt

  Sự phân biệt giới tính trong giao tiếp tiếng Việt

  Những vấn đề chung về ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ theo giới. Sự phân biệt giới tính qua việc sử dụng từ nhân xưng và qui chiếu nhân vật trong giao tiếp của người Việt. Nghiên cứu sự phân biệt giới tính qua một số hành động ngôn từ trong giao tiếp của người Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   16 p husc 15/04/2015 101 1

 • Một góc nhìn về tính văn hóa của hệ thống truyền thông

  Một góc nhìn về tính văn hóa của hệ thống truyền thông

  Bài viết "Một góc nhìn về tính văn hóa của hệ thống truyền thông" đề cập đến tính văn hóa trong việc đưa tin, đề cập các vấn đề xã hội - con người và năng lực văn hóa của người làm báo. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 27/03/2017 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số