• Khảo sát xử lý nước ngầm bằng công nghệ plasma lạnh

  Khảo sát xử lý nước ngầm bằng công nghệ plasma lạnh

  Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát khả năng áp dụng công nghệ plasma lạnh để xử lý nước ngầm bị ô nhiễm sắt, arsen và E. coli. Các thí nghiệm được tiến hành trên mô hình cột plasma quy mô phòng thí nghiệm với nguồn nước ngầm được gây ô nhiễm nhân tạo.

   10 p husc 30/06/2019 6 0

 • Đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị tại vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám

  Đánh giá biến động bề mặt địa hình do phát triển đô thị tại vùng phía nam thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở phân tích tư liệu viễn thám

  Nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh Landsat để đánh giá tình trạng hiện tại và phát hiện những thay đổi trong các khu vực thời gian thấp trong năm 1990 và 2010. Phương pháp phân loại hình ảnh tỷ lệ băng kết hợp đã giúp xác định các đặc điểm bề mặt, đặc biệt là đô thị và nước với độ chính xác phân loại trên 80% cho cả hai hình ảnh vệ tinh....

   13 p husc 30/06/2019 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Kỹ thuật số - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Kỹ thuật số do ThS. Nguyễn Lê Tường biên soạn có cấu trúc gồm 5 chương với một số nội dung kiến thức sau đây: Hệ thống số, đại số Boole, hệ tổ hợp, hệ tuần tự, ADC-DAC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p husc 30/06/2019 6 0

 • Thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh - một cái nhìn khái quát

  Thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh - một cái nhìn khái quát

  Bài viết tập trung làm rõ các đặc điểm riêng, nổi bật của hai nhóm tiểu thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về chiến tranh và viết về lịch sử. Cùng lấy cảm hứng từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, song tiểu thuyết sử thi và phi sử thi (thuộc nhóm viết về chiến tranh) lại có rất nhiều khác biệt ở tư duy nghệ...

   14 p husc 31/07/2019 6 0

 • Tác động của truyền miệng điện tử đến tài sản thương hiệu trong ngữ cảnh truyền thông xã hội - Trường hợp của điện thoại di động Samsung

  Tác động của truyền miệng điện tử đến tài sản thương hiệu trong ngữ cảnh truyền thông xã hội - Trường hợp của điện thoại di động Samsung

  Bài viết nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến các thành phần của tài sản thương hiệu (bao gồm nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu và ấn tượng thương hiệu) điện thoại di động Samsung tại Việt Nam.

   12 p husc 31/07/2019 6 0

 • Giáo trình Visual basic (sử dụng cho bậc đại học): Phần 1

  Giáo trình Visual basic (sử dụng cho bậc đại học): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Visual basic (sử dụng cho bậc đại học) gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này giới thiệu về ngôn ngữ lập trình VB, giao diện window chính của VB, giao diện của Form.

   34 p husc 31/07/2019 6 0

 • Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 2 trình bày các hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học ở Việt Nam, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau về thực trạng hoạt động của cố vấn học tập ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, các hoạt động thực tế về cố vấn học tập ở một số trường đại...

   227 p husc 31/07/2019 6 0

 • Giáo trình Cơ sở viễn thông (sử dụng cho hệ Đại học - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Cơ sở viễn thông (sử dụng cho hệ Đại học - Cao đẳng): Phần 1

  Nội dung phần 1 Giáo trình Cơ sở viễn thông (sử dụng cho hệ Đại học - Cao đẳng) gồm 3 chương đầu tài liệu, bao gồm: Tín hiệu và nhiễu, điều chế tương tự, biến đổi tương tử số. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   72 p husc 31/07/2019 6 0

 • Giáo trình Cơ sở viễn thông (sử dụng cho hệ Đại học - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Cơ sở viễn thông (sử dụng cho hệ Đại học - Cao đẳng): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 Giáo trình Cơ sở viễn thông gồm các chương: Điều chế và giải điều chế số, hệ thống tách và ghép kênh, tổng quan các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trải phổ.Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   76 p husc 31/07/2019 6 0

 • Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

  Ebook Nhân tài với tương lai đất nước: Phần 3

  Tiếp nối phần 1 và 2 của ebook "Nhân tài với tương lai đất nước" phần 3 tiếp tục trình bày một số tư tưởng của Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhân tài, những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhân tài, Mục tiêu, nội dung, hình thức đào tạo tài năng, đào tạo học sinh năng khiếu, đào tạo cử nhân...

   359 p husc 31/07/2019 6 0

 • Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế AB với cấu trúc lập phương tâm diện ở áp suất không

  Nghiên cứu biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế AB với cấu trúc lập phương tâm diện ở áp suất không

  Bài viết nghiên cứu sự biến dạng đàn hồi của hợp kim thay thế AB với cấu trúc lập phương tâm điện ở áp suất không. Môđun trượt và các hằng số đàn hồi đối với hợp kim thay thế AB với cấu trúc LPTD ở áp suất không phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ nguyên tử thay thế bằng phương pháp thống kê mômen.

   6 p husc 30/06/2019 5 0

 • Thử nghiệm dự tính số ngày nắng nóng khu vực Việt Nam bằng mô hình clWRF

  Thử nghiệm dự tính số ngày nắng nóng khu vực Việt Nam bằng mô hình clWRF

  Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng và dự tính số ngày nắng nóng cho khu vực Việt Nam bằng mô hình clWRF. Ngưỡng nắng nóng của mô hình được xác định dựa vào phân vị quan trắc của ngưỡng nắng nóng nhiệt độ cực đại ngày ≥ 350C tại 65 trạm quan trắc khí tượng bề mặt của Việt Nam thời kỳ 1986-2005. Ngưỡng nắng nóng của mô hình tại...

   10 p husc 30/06/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số