• Phân tích các điều kiện sinh thái tự nhiên phục vụ cho việc phát triển một số nhóm cây trồng chính ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Phân tích các điều kiện sinh thái tự nhiên phục vụ cho việc phát triển một số nhóm cây trồng chính ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Xây dựng cơ sở lý luận có liên quan đến đặc thù sinh thái của lãnh thổ nghiên cứu; phân tích các điều kiện sinh thái, đánh giá, phân hạng mức độ thích hợp của các nhóm cây trồng so với tiềm năng sinh thái của lãnh thổ; ứng dụng phương pháp nghiên cứu cảnh quan cho việc xây dựng bản đồ cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   9 p husc 05/06/2015 177 30

 • Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Danh mục thành phần các loài côn trùng, cấu trúc thành phần loài côn trùng ở nước ở vườn quốc gia Bạch Mã. Một số họ côn trùng chiếm ưu thê, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng. Chỉ số đa dạng và chất lượng nước. Mối quan hệ thành phần các loài côn trùng ở nước vùng Bạch mã với các thủy vực khu hệ khác. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   7 p husc 21/04/2015 145 25

 • Ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng và dự báo ô nhiễm không khí do các nguồn thải từ công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng và dự báo ô nhiễm không khí do các nguồn thải từ công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Aermod để đánh giá các yếu tố địa hình, hình ảnh ảnh hưởng từ sự phát thải của công ty Xi măng Bỉm Sơn nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi trường khu vực xung quanh công ty. Phân tích một cách có khoa học những tác động tích cực và tiêu cực tới môi trường do hoạt động của công ty Xi măng Bỉm...

   11 p husc 28/05/2015 542 22

 • Ebook Kỹ thuật viết phóng sự

  Ebook Kỹ thuật viết phóng sự

  Phóng sự đơn giản là phóng cái sự mình biết, phóng ra trên giấy, phóng ra trên sóng, dùng máy quay phim, ghi hình, ghi âm... Đương nhiên phải có thêm khả năng viết lách. Mời các bạn cùng tham khảo ebook sau đây để tìm hiểu rõ hơn về kỹ thuật viết phóng sự.

   32 p husc 28/05/2015 120 17

 • Nghiên cứu sinh thái cảnh quan góp phần phát triển cụm du lịch Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu sinh thái cảnh quan góp phần phát triển cụm du lịch Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu tổng quan đặc trưng tự nhiên, các điều kiện môi trường - sinh thái lãnh thổ, qui luật phân hóa và phát triển của tự nhiên, các mối liên quan và tác động tương hỗ giữa các thành phần, các yếu tố tự nhiên, môi trường và giữa tổng hợp thể tự nhiên (các đơn vị cảnh quan) với nhau sẽ có một tầm quan trọng đặc biệt về mặt khoa...

   6 p husc 05/06/2015 120 16

 • Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính xúc tác của vật liệu Nano TiO2

  Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính xúc tác của vật liệu Nano TiO2

  Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu nano TiO2 bằng phương pháp Bazơ; Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu TiO2 bằng phương pháp axit; Nghiên cứu đặc trưng của sản phẩm và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   6 p husc 08/10/2015 134 16

 • Giáo trình Lập trình C căn bản

  Giáo trình Lập trình C căn bản

  Mục tiêu: Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau: - Ý nghĩa, các bước lập trình. - Xác định dữ liệu vào, ra. - Phân tích các bài toán đơn giản. - Khái niệm so sánh, lặp. - Thể hiện bài toán bằng lưu đồ.

   135 p husc 06/02/2012 120 15

 • Giáo trình Tiếng Anh sinh học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh sinh học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh sinh học (Tập 1) bao gồm các bài dịch mẫu, thuật ngữ chuyên ngành, hiện tượng ngữ pháp, các kiểu bài tập tiếng Anh về lĩnh vực sinh học được trình bày dưới dạng song ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình ngay sau đây để cùng tìm hiểu 2 bài học đầu tiên.

   148 p husc 25/12/2015 117 15

 • Giáo trình Khoa học Trái Đất: Phần 1 - NXB GD

  Giáo trình Khoa học Trái Đất: Phần 1 - NXB GD

  Giáo trình Khoa học Trái Đất: Phần 1 giới thiệu Trái Đất trong không gian, cấu trúc và thành phần Trái Đất, địa hình và cảnh quan Trái Đất, thạch quyển và hoạt động nội sinh, ngoại sinh của thạch quyển. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Địa lý.

   187 p husc 29/05/2014 139 14

 • Vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia

  Vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia

  Trình bày quá trình di cư và hình thành cộng đồng người hoa ở Indonesia; Vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia (1950-1998); Một số nhận xét về đặc trưng và vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế Indonesia (1950-1998). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   3 p husc 18/03/2015 174 14

 • Thi pháp tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú

  Thi pháp tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú

  Nghiên cứu bình diện thi pháp cơ bản của tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú (quan điểm nghệ thuật về con người, không gian, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, kết cấu,...) để cung cấp cái nhìn bao quát về tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú trên bình diện thi pháp học. Định vị trí tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú trong hành trình tiểu thuyết Việt Nam...

   10 p husc 21/04/2015 272 14

 • Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional - Th.S Đỗ Thị Việt Hương

  Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional - Th.S Đỗ Thị Việt Hương

  MapInfo là hệ phần mềm GIS chuyên về quản lý dữ liệu và in ấn bản đồ. Ưu điểm nổi bật của phần mềm này là khả năng hỏi đáp cơ sở dữ liệu địa lý mà sử dụng được các tài nguyên của môi trường Windows. Cho đến nay có nhiều chuyên gia đã sử dụng MapInfo đều đánh giá rằng ít có hệ phần mềm nào lại dễ sử dụng và in ấn bản đồ...

   57 p husc 23/07/2015 377 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số