• Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số thực, giới hạn của hàm số, liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p husc 29/06/2020 6 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Chương 1 - Giới hạn và liên tục (tiếp theo). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới hạn của hàm số (Hàm số, giới hạn của hàm số, vô cùng bé, vô cùng lớn). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p husc 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Giới hạn và liên tục (tiếp theo)

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p husc 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.1: Đạo hàm và vi phân

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p husc 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.2: Ứng dụng Đạo hàm

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2.2: Ứng dụng Đạo hàm

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Ứng dụng đạo hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Taylor Maclaurint, quy tắc Lôpital, khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   53 p husc 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   40 p husc 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.2: Tích phân suy rộng

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.2: Tích phân suy rộng

  Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   62 p husc 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.1: Tích phân (tt)

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3.1: Tích phân (tt)

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   35 p husc 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 4: Phương trình vi phân cấp 1

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 4: Phương trình vi phân cấp 1

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   55 p husc 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - Chương 4.1: Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 - Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một

  Bài giảng Giải tích 1 - Chương 4.1: Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 - Hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp một

  Chương này gồm có các nội dung: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   74 p husc 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Giải tích 1: Chương ôn tập

  Bài giảng Giải tích 1: Chương ôn tập

  Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

   34 p husc 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hai biến, các khái niệm tôpô trong R, các mặt bậc hai, giới hạn, liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p husc 29/06/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số