• Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 10 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 10 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 10 trình bày về "Phân nhóm VIIB". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhận xét chung, đơn chất, hợp chất của Mn (+2); (+4); (+6); (+7). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   16 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 11 "Phân nhóm VIB" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận xét chung, các đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (+2), (+3), (+6). Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 12 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng chương 12 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất Zn, Cd, Hg, hợp chất (+2), hợp chất Hg(+1). Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   7 p husc 31/07/2018 0 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 13 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 13 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 13 trình bày về "Các nguyên tố nhóm IB". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhận xét chung, các đơn chất, các hợp chất (+1), các hợp chất (+2) – Cu (+2), các hợp chất (+3) – Au (+3). Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p husc 31/07/2018 0 0

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 2 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 2 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Nội dung chính của chương 2 một số khái niệm cơ bản và nguyên tắc vận hành của viễn thám nằm trong bài giảng đại cương viễn thám nhằm trình bày về khái niệm cơ bản viễn thám, các nguyên tắc vận hành cơ bản trong viễn thám, trong nguyên tắc vận hành của viễn thám, để có thám, được bức ảnh viễn thám, cần quan tâm 3 vấn đề thám đó là...

   8 p husc 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 1 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 1 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Nội dung trình bày trong chương 1 Tổng quan về viễn thám nằm trong bài giảng đại cương viễn thám nêu lịch sử phát triển của viễn thám, bài giảng giúp sinh viên hiểu biết viễn thám như một công cụ trợ giúp nghiên cứu trong khoa học địa lý hiện đại.

   9 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 3 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 3 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 3 Các loại bộ cảm biến điện từ và hệ thống tạo ảnh viễn thám nhằm trình bày về các loại bộ cảm trong viễn thám, xét về nguồn năng lượng: Bộ cảm có 2 loại: loại: - bị động (passive) - chủ động (active)... cùng tìm hiểu bài giảng để có cài nhìn sâu hơn về bộ cảm biến điện từ.

   9 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 4 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Bài giảng Viễn thám đại cương: Chương 4 - TS. Lê Thị Kim Thoa

  Chương 4 Màu dùng trong viễn thám và các đặc điểm của ảnh viễn thám nằm trong bài giảng đại cương viễn thám nhằm trình bày về màu sắc dùng trong viễn thám, nhằm hiểu được ý nghĩa của các màu hiển thị trên ảnh vệ tinh, tinh, chúng ta cần tìm hiểu màu sắc dùng trong viễn thám.

   11 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Khoáng vật tạo đá dưới kính hiển vi phân cực - ĐH KHTN TP. HCM

  Bài giảng Khoáng vật tạo đá dưới kính hiển vi phân cực - ĐH KHTN TP. HCM

  Bài giảng này giúp cho sinh viên biết cách xác định các khoáng vật tạo đá, dựa trên cở sở những tính chất quang học của tinh thể khoáng vật dưới kính hiển vi phân cực để chuẩn bị cho các môn học Thạch học, Thạch luận... trong chương trình đào tạo Cử nhân khoa học Địa chất. Tính chất cơ bản của quang học tinh thể sẽ được đề cập đến...

   43 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 5: Dạng nằm ngang" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa thế nằm, thế nằm ngang, đặc điểm của vùng có thế nằm ngang, phương pháp nội suy, tính bề dày của lớp đá nằm ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 4: Không chỉnh hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa không chỉnh hợp, phân loại không chỉnh hợp, một số ví dụng về không chỉnh hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Huỳnh Thông

  Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2: Biến dạng của đá" trình bày các nội dung: Đá là gì, phân loại đá, biến dạng là gì, lực và ứng xuất, các giai đoạn biến dạng, đặc tính biến dạng dẻo-đàn hồi của Thạch quyển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p husc 31/07/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số