• Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về định thức. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa định thức và ví dụ, tính chất của định thức, khai triển Laplace.

   53 p husc 30/01/2019 6 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ phương trình tuyến tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

   30 p husc 30/01/2019 3 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về không gian véctơ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Toạ độ của véctơ, không gian con, tổng và giao của hai không gian con.

   34 p husc 30/01/2019 3 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về không gian Euclid. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tích vô hướng của hai véctơ - Các khái niệm liên quan, bù vuông góc của không gian con, quá trình trực giao hóa Gram – Schmidt, hình chiếu vuông góc, khoảng cách đến không gian con.

   37 p husc 30/01/2019 5 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ánh xạ tuyến tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa và ví dụ, nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính trong cặp cơ sở, ma trận chuyển cở sở, đồng dạng.

   45 p husc 30/01/2019 6 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 7 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 7 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trị riêng, véctơ riêng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Trị riêng, véctơ riêng của ma trận; chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao; trị riêng, véctơ riêng của ánh xạ tuyến tính; chéo hóa ánh xạ tuyến tính.

   63 p husc 30/01/2019 4 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 - TS. Đặng Văn Vinh

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dạng toàn phương. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc, phân loại dạng toàn phương, sử dụng vẽ đường cong bậc hai, mặt cong bậc hai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p husc 30/01/2019 2 0

 • Ảnh hưởng của chương trình 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Ảnh hưởng của chương trình 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Sử dụng khung phân tích sinh kế bền vững, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dầu sinh kế của người dân còn ở mức thấp những đã có thay đổi đáng kể, và nhanh chóng trong thời gian qua tác động của chương trình 135. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

   13 p husc 30/01/2019 2 0

 • Rào cản trong ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Rào cản trong ý định sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Mục đích của nghiên cứu là phân tích, đánh giá và đo lường mức độ ảnh hưởng của các rào cản ảnh hưởng đến ý định sử dụng xe buýt của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp phân tích nhân tố được sử dụng với tập hợp 20 biến, đại diện cho 5 nhóm nhân tố. Các bước phân tích độ tin cậy và phân tích hồi quy...

   14 p husc 30/01/2019 1 0

 • Quan hệ giữa truyền thông xã hội và tài sản khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

  Quan hệ giữa truyền thông xã hội và tài sản khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

  Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu được từ 306 bảng hỏi phỏng vấn người tiêu dùng và phương pháp mô hình phương trình cấu trúc Structural Equation Model để phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố này. Kết quả nghiên cứu cho rằng Cảm nhận truyền thông xã hội có tác động lớn đến Tài sản khách hàng, đặc biệt thông qua Tài sản thương hiệu. Tài...

   12 p husc 30/01/2019 3 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Những khái niệm và định luật cơ sở, khái niệm về nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học,...

   59 p husc 30/01/2019 4 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết giữa các phân tử,...

   89 p husc 30/01/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số