• Bài giảng Môi trường đại cương

  Bài giảng Môi trường đại cương

  Bài giảng Môi trường đại cương được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cô dọng nhất về môi trường, các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong môi trường, khái niệm, vai trò, thực trạng của môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất,....

   113 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương Giới thiệu - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương Giới thiệu - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Mục tiêu của môn học nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, điều chế, ứng dụng. Viết phản ứng hóa học vô cơ, phân tích các quá trình hóa học, giải thích các hiện tượng xảy ra đối với hệ các hợp chất vô cơ, nhận danh các hợp chất vô cơ, điều chế hợp chất.

   6 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 0 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 0 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 0 Ôn tập cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng hệ thống tuần hoàn hóa học, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa – khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đơn chất, hợp chất. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   9 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố nhóm IIA, cấu hình electron hóa trị, tính kim loại, tính khử, các oxit, hydroxit,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các đơn chất, các hợp chất có số OXH +3, ứng dụng trong ngành dược.

   20 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 4 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất, hợp chất có số OXH (+4), hợp chất có số OXH (+2), (+4). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 5 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 5 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 5 trình bày về "Phân nhóm VA". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-3), hợp chất có số oxi hóa (+3), (+5). Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p husc 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 6 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 6 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân nhóm VIA", cụ thể như: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-2), (-1), hợp chất có số oxi hóa (+4), (+6).

   31 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 7 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 7 giúp người học hiểu về "Phân nhóm VIIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nhân xét chung, đơn chất, hợp chất có số oxi hóa (-1), hợp chất có số oxi hóa (+1, +3, +5, +7). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p husc 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 8 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 8 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Chương 8 "Nguyên tố chuyển tiếp", sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đặc điểm các nguyên tố chuyển tiếp, khái niệm phức chất, cấu tạo phức chất, lý thuyết tạo phức chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p husc 31/07/2018 1 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 9 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 9 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 9 được Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nhận xét chung, các đơn chất, các hợp chất nguyên tố nhóm VIIIB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p husc 31/07/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số