• Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học

  Nội dung chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học bao gồm các khái niệm chung về đo cao, nguyên lý đo cao hình học, phân loại và cấu tạo máy thủy bình, MIA thủy chuẩn và đế MIA, các thao tác cơ bản của máy thủy bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p husc 07/05/2018 4 0

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

  Nội dung bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức về đo vẽ mặt cắt ngang sông, đo vẽ địa hình đáy sông. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạ sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   11 p husc 07/05/2018 3 0

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 7: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 7: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc

  Chương 7 cung cấp cho người học các nguyên lý đo góc, phân loại và cấu tạo máy kinh vĩ, cấu tạo vành độ, những thao tác của máy kinh vĩ, kiểm nghiệm & hiệu chỉnh máy kinh vĩ, đo góc bằng theo phương pháp đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p husc 07/05/2018 3 0

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

  Bài giảng trình bày công dụng bản đồ tỷ lệ lớn và phương pháp toàn đạc, khái niệm về lưới khống chế mặt bằng, hai bài toán cơ bản trong trắc địa, phương pháp thành lập đường chuyền kinh vĩ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p husc 07/05/2018 3 0

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình

  Bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích và nội dung đo vẽ mặt cắt, đo vẽ mặt cắt dọc, đo vẽ mặt cắt ngang. Mời các bạn cùng tham khảo để mắn bắt nội dung chi tiết.

   12 p husc 07/05/2018 2 0

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ

  Bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ" cung cấp cho người học các kiến thức về khung và kí hiệu bản đồ, định hướng bản đồ ngoài thực địa, sử dụng bản đồ trong phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p husc 07/05/2018 2 0

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 12: Bố trí công trình

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương - Chương 12: Bố trí công trình

  Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về bố trí công trình, các phương pháp bố trí cơ bản, bố trí mặt bằng công trình, bố trí đường cong công trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạ sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   14 p husc 07/05/2018 2 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 5 Cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, cây khung ngắn nhất, cây có gốc, phép duyệt cây,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   69 p husc 07/05/2018 2 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 6 Các bài toán về đường đi" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm đường đi ngắn nhất, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p husc 07/05/2018 3 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 4: Đại cương về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p husc 07/05/2018 1 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 2: Phương pháp đếm dùng hàm sinh" trình bày định nghĩa hàm sinh, hệ số hàm sinh, phân hoạch, hàm sinh mũ, phương pháp tổng, bài toán đệ quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p husc 07/05/2018 1 0

 • Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 3: Một số kỹ thuật đếm khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng sơ đồ ven, nguyên lý bù trừ, đa thức quân xe,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p husc 07/05/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số