• Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình

  Nhận thức của nhân viên văn phòng về một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình

  Nhận thức của nhân viên văn phòng (NVVP) đối với một số quy luật tri giác trong quảng cáo thương hiệu trên truyền hình (TVC) là một nội dung khảo sát quan trọng trong quá trình tìm hiểu tâm lí khách hàng là NVVP. Đa số NVVP tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có nhận thức trung bình trở lên về các quy luật tri giác khi xem quảng cáo thương hiệu trên truyền...

   6 p husc 31/10/2019 7 0

 • Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

  Một số đặc điểm của lời dẫn chương trình truyền hình

  Lời dẫn là phương tiện để người dẫn chương trình truyền hình (NDCTTH) điều khiển, dẫn dắt chương trình truyền hình (CTTH) vận động theo đúng kế hoạch. Lời dẫn là thông điệp rút gọn của buổi diễn và có tác dụng giữ chân khán giả ở lại với chương trình. Nghiên cứu về lời dẫn là nghiên cứu một trong những phương diện nội dung quan trọng...

   10 p husc 31/10/2019 7 0

 • Tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học và việc áp dụng tại Việt Nam

  Tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học và việc áp dụng tại Việt Nam

  Hiện nay, các tạp chí khoa học xã hội ở Việt Nam đang từng bước đổi mới và nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là theo tiêu chuẩn các tạp chí được xếp hạng bởi Viện Thông tin khoa học Mỹ (ISI) và Cơ sở dữ liệu (Scopus) của Nhà xuất bản Elsevier Hà Lan.

   5 p husc 31/10/2019 5 0

 • Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

  Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế

  Bài viết gồm các nội dung như các tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học, hiện trạng hệ thống tạp chí khoa học xã hội (trường hợp tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và cơ hội và thách thức đối với việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo các tiêu chuẩn quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

   12 p husc 31/10/2019 7 0

 • Vai trò phản biện của báo chí và dư luận xã hội

  Vai trò phản biện của báo chí và dư luận xã hội

  Bài viết này góp phần bàn luận về phản biện xã hội của báo chí và dư luận xã hội trên cơ sở cách tiếp cận mới về dư luận xã hội; từ đó ta có cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ gắn bó giữa báo chí và dư luận xã hội trong xã hội hiện đại.

   13 p husc 31/10/2019 6 0

 • Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội

  Một số vấn đề của các tạp chí khoa học Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội

  Bài viết này, bằng cách nhìn nhận tổng quan về hệ thống các tạp chí khoa học tại Việt Nam tham gia phản biện khoa học và phản biện xã hội, đồng thời khảo sát cụ thể trên một số trường hợp, sẽ chỉ ra một số thực trạng phát triển của hệ thống này, cả về ưu điểm và nhược điểm. Từ đó đề xuất một số giải pháp để giải quyết...

   10 p husc 31/10/2019 6 0

 • Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nhà báo Việt Nam hiện đại

  Nội dung bài viết là nêu lên quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các phẩm chất của người làm báo và quan điểm của các chuyên gia về nhà báo hiện đại. Mời các bạn tham khảo!

   8 p husc 31/10/2019 5 0

 • Tiếp thị quan hệ công chúng (MPR) tổng quan cơ sở lý luận

  Tiếp thị quan hệ công chúng (MPR) tổng quan cơ sở lý luận

  Mục tiêu của bài viết này là đưa ra cái nhìn cụ thể hơn về vai trò của quan hệ công chúng từ hai khía cạnh lý thuyết khác nhau, quan hệ công chúng đơn thuần là một công cụ truyền thông và quan hệ công chúng với tư cách cho các mục đích tiếp thị. Bài viết cũng phân tích vai trò của quan hệ công chúng thông qua các tài liệu và nghiên cứu hiện nay.

   5 p husc 31/10/2019 6 0

 • Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng và hệ quả của cảm nhận bị làm phiền trong quảng cáo trực tuyến

  Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng và hệ quả của cảm nhận bị làm phiền trong quảng cáo trực tuyến

  Mục đích nghiên cứu nhằm đo lường các yếu tố ảnh hưởng và hệ quả của cảm nhận bị làm phiền đối với quảng cáo trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, dữ liệu thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2015 thông qua phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm và 160 phiếu...

   15 p husc 31/10/2019 8 0

 • Một số vấn đề về tổ chức sự kiện ở các tòa báo dành cho thanh niên nước ta hiện nay

  Một số vấn đề về tổ chức sự kiện ở các tòa báo dành cho thanh niên nước ta hiện nay

  Bài viết Một số vấn đề về tổ chức sự kiện ở các tòa báo dành cho thanh niên nước ta hiện nay trình bày về: Tần suất, phân loại và chủ thể tổ chức sự kiện; quy trình tổ chức sự kiện ở các tòa báo; một số vấn đề về kỹ năng tổ chức sự kiện; nghiên cứu tác động của tổ chức sự kiện của tòa báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p husc 31/10/2019 4 0

 • Sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam

  Sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam

  Bài viết này trình bày về sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam. Khán thính giả truyền hình đã và đang tách thành các cụm, nhóm công chúng với nhu cầu và sở thích khác nhau, vừa có nhu cầu thông tin mình cần, vừa có nhu cầu thông tin mình muốn. Sự “trưởng thành” của họ trong việc...

   11 p husc 31/10/2019 7 0

 • Nguyên lí về tính võ đoán của tín hiệu ngôn ngữ và hệ quả của nó trong sáng tác văn chương

  Nguyên lí về tính võ đoán của tín hiệu ngôn ngữ và hệ quả của nó trong sáng tác văn chương

  Bài viết tập trung phân tích nội dung của nguyên lí về tính võ đoán của ngôn ngữ - nguyên nhân hình thành các biến thể: biến thể cái biểu đạt và biến thể cái được biểu đạt. Từ các biến thể ấy hình thành nên các hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa, đa nghĩa...

   9 p husc 31/10/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số