• Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên

  Từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên

  Dân tộc Thái là một dân tộc có vốn văn hóa truyền thống phong phú, mang nhiều nét bản sắc riêng biệt. Dựa vào tư liệu thu thập được trong quá trình điền dã, bài viết tìm hiểu các từ ngữ chỉ đồ gia dụng trong tiếng Thái ở tỉnh Điện Biên, qua đó phân tích để thấy được đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của lớp từ ngữ này.

   11 p husc 31/10/2019 13 0

 • Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1945-1975 và một số bài học kinh nghiệm

  Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1945-1975 và một số bài học kinh nghiệm

  Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đã trở thành lực lượng chính trị độc lập lãnh đạo đất nước về mọi mặt. Tuy nhiên, từ sau năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực sự trở thành Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước. Từ năm 1945 đến năm 1975 là chặng đường lịch sử đầy thách thức, khó khăn cho toàn Đảng và toàn dân tộc.

   10 p husc 31/10/2019 10 0

 • Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng

  Phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng

  Cách thức lựa chọn và sử dụng các yếu tố ngôn ngữ tạo hàm ý trong tiểu phẩm có những đặc điểm độc đáo riêng. Bài viết đã khảo sát và phân tích 3 phương thức tạo hàm ý trong tiểu phẩm trào phúng: Dùng khẩu ngữ, cách tạo mơ hồ hệ quy chiếu, mơ hồ chiếu vật, cấu trúc lập luận.

   11 p husc 31/10/2019 12 0

 • Lô gích của các hiện tượng phi lô gích trong ca dao, tục ngữ người Việt

  Lô gích của các hiện tượng phi lô gích trong ca dao, tục ngữ người Việt

  Bài viết này được đưa ra nhằm lí giải sự bất hợp lí, sự “phi lô gích” hình thức trong một số bài ca dao, tục ngữ. Để làm được điều đó, chúng tôi đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, các phương pháp đặc thù (miêu tả, phân tích nghĩa) và phương pháp nghiên cứu liên ngành.

   11 p husc 31/10/2019 11 0

 • Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

  Những nhân tố ảnh hưởng đến lối sống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

  Bài viết chỉ ra sự tác động hai mặt tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và đạo đức truyền thống đến lối sống của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay.

   11 p husc 31/10/2019 9 0

 • Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê

  Tiếng lóng trong truyện về đề tài giáo dục của Văn Thành Lê

  Tiếng lóng xuất hiện ở hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Trong hệ thống từ loại, tiếng lóng vốn chỉ là một “biệt ngữ” xã hội, là một dạng ngôn ngữ hẹp được sử dụng trong một nhóm hay cộng đồng nào đó mang tính ám chỉ. Hiện nay, ngành Ngôn ngữ học đã coi tiếng lóng là đối tượng nghiên cứu của Ngôn ngữ học xã hội. Sự phát...

   11 p husc 31/10/2019 9 0

 • Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn học trung đại Việt Nam

  Vài nét về các phương thức thể hiện tình vợ chồng trong văn học trung đại Việt Nam

  Tình yêu nói chung, tình vợ chồng nói riêng là tình cảm thiêng liêng cao quý của con người. Chính vì thế mà những ngáng trở của giáo lý phong kiến khắc nghiệt cũng không thể khuất lấp được tình cảm cao đẹp đó. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số phương thức thể hiện tình cảm vợ chồng trong văn học trung đại Việt Nam cụ thể là...

   11 p husc 31/10/2019 8 0

 • Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông qua những nhân vật nữ trong tập truyện không ai qua sông

  Ý thức đối thoại của Nguyễn Ngọc Tư với văn học truyền thống thông qua những nhân vật nữ trong tập truyện không ai qua sông

  Nguyễn Ngọc Tư là một trong những nhà văn của nền văn học đương đại Việt Nam. Tập truyện Không ai qua sông của chị có nhiều nhân vật nữ là nhân vật chính. Họ đều là những người phụ nữ bất hạnh. Nỗi bất hạnh và cách phản ứng của các nhân vật nữ được nhà văn miêu tả rất giống với những nhân vật nữ từng xuất hiện trong văn học...

   11 p husc 31/10/2019 10 0

 • Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Nâng cao đạo đức nghề báo ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở phân tích đạo đức nghề báo với tư cách là một lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp, các chuẩn mực và thực trạng của đạo đức nghề báo ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nghề báo ở nước ta. Các giải pháp đó là: tự giáo dục, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng; tăng cường công tác giáo dục,...

   10 p husc 31/10/2019 9 0

 • Nâng cao đạo đức nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nâng cao đạo đức nhà báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức nhà báo là: đạo đức cách mạng là phẩm chất quan trọng hàng đầu của nhà báo; nhà báo phải hết lòng phục vụ nhân dân; nhà báo phải trung thực; nhà báo phải có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức nhà báo ở nước...

   11 p husc 31/10/2019 9 0

 • Văn hóa phản biện trên báo chí Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển

  Văn hóa phản biện trên báo chí Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển

  Trong xu thế toán cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên toàn thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí truyền thông nối riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đồi sống xã hội. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phản ánh tâm tư...

   10 p husc 31/10/2019 11 0

 • Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế

  Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế

  Bài viết phân tích sự du nhập của nhiếp ảnh và sự hoạt động của nhiếp ảnh ở Huế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết nội dung bài viết.

   20 p husc 31/10/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số