• Bài tập toán tài chính

  Bài tập toán tài chính

  Toán học tài chính là một ngành toán học ứng dụng nghiên cứu thị trường tài chính. Môn học này có nhiều liên hệ đến tài chính kinh tế, nhưng nó hẹp hơn và trừu tượng hơn. Ví dụ, một nhà kinh tế học tài chính có thể nghiên cứu lý do tại sao một công ty có giá cổ phiếu như thế, còn một nhà toán học thì sử dụng giá cổ phiếu cho sẵn, rồi...

   51 p husc 01/10/2013 64 2

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM TỔNG QUÁT

  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM TỔNG QUÁT

  Cũng nhƣ tất cả các dạng bài tập khác nhau của phần Điện học, những bài toán về ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM TỔNG QUÁT cũng muôn hình vạn trạng, đa dạng và phong phú với những mức độ từ thấp đến cao. Tuy không đòi hỏi nhiều về những kiến thức vật lý chuyên sâu, nhƣng việc hiểu nguyên lý, cấu tạo một mạch điện có dòng điện không đổi để...

   24 p husc 01/10/2013 103 4

 • Giáo trình cơ học

  Giáo trình cơ học

  Tài liệu tham khảo chuyên môn Vật lý dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học - Giáo trình cơ học. Cơ học là ngành khoa học nghiên cứu chuyển động của vật chất trong không gian và tương tác giữa chúng. Thông thường khi nói đến cơ học người ta hiểu ngầm là cơ học cổ điển, dựa trên cơ sở của các định luật Newton. Cơ học cổ điển nghiên...

   127 p husc 01/10/2013 127 4

 • LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  Cuốn giáo trình này được viết theo tinh thần của chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung của giáo trình đã kế thừa những ưu điểm của những cuốn giáo trình về "Phương pháp giảng dạy Vật lí ớ trường phổ thông" đã xuất bản. Các tác giả đã cố gắng cập nhật những vấn đề mới...

   130 p husc 01/10/2013 70 3

 • Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản

  Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản

  Chất lượng nước bao gồm tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và s inh học ảnh hưởng đến việc sử dụng nước. Trong nuôi thủy sản thường quan tâm đến tính chất của nước ảnh hưởng đến tỉ lệ sống, sinh sản, sinh trưởng hoặc quản lý cá hay các sinh vật nuôi theo hướng có lợi. Có nhiều yếu tố chất lượng nước nhưng chỉ có vài yếu...

   65 p husc 01/10/2013 45 2

 • Giáo trình: Cơ học

  Giáo trình: Cơ học

  Cơ học là một ngành của vật lý nghiên cứu về chuyển động của vật chất trong không gian và thời gian dưới tác dụng của các lực và những hệ quả của chúng lên môi trường xung quanh. Nghành này đã phát triển từ thời các nền văn minh cổ đại. Trong thời kỳ cận đại, các nhà khoa học Galileo, Kepler, và đặc biệt là Newton đã đặt nền tảng cho sự...

   126 p husc 01/10/2013 110 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ "

  Sáng kiến kinh nghiệm " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ "

  Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng lần 4, khoá VI (1/1993) đã đề ra nhiệm vụ "Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học". Đến Nghị quyết Trung ương Đảng lần 2, khoá VIII (12/1996) lại có nhận định "Phương pháp giáo dục và đào tạo chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ động sáng tạo của người học". Tại sao có yêu cầu...

   33 p husc 01/10/2013 88 1

 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

  Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản bao gồm tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học, sự biến động của các yếu tố này đều ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Hầu hết các tác động của con người đều nhằm cải thiện các yếu tố hóa học và sinh học, trong khi đó các yếu tố vật lý thì lại rất khó quản lý khi xảy ra điều...

   46 p husc 01/10/2013 84 3

 • GIáo Trình Vật Liệu Học

  GIáo Trình Vật Liệu Học

  Tài liệu “Giáo trình Vật liệu bán dẫn” được biên soạn để phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư vật lý chuyên ngành vật liệu điện tử, chuyên ngành khoa học vật liệu và các chuyên ngành khác liên quan cũng như để làm tài liệu giảng dạy cao học, tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, cho giảng viên các chuyên ngành liên quan đến vật liệu...

   170 p husc 01/10/2013 87 2

 • Chương 3 - Phân tích hệ thống trong miền thời gian

  Chương 3 - Phân tích hệ thống trong miền thời gian

  Mô hình phương trình vi phân là loại mô hình toán học được sử dụng phổ biến nhất để biểu diễn các hệ thống trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với các hệ thống vật lý, phương trình vi phân biểu diễn hệ thống được thiết lập từ các phương trình của các định luật vật lý mà hoạt động của hệ thống tuân theo.

   21 p husc 01/10/2013 71 3

 • Chương 8: Quang lượng tử và quang sinh học - Môn: Vật lý đại cương

   Chương 8: Quang lượng tử và quang sinh học - Môn: Vật lý đại cương

  Tài liêụ tham khảo bài giảng về Vật lý đại cương ((A1)) dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học. Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển. vật lý có quan hệ mật thiết với toán học.

   15 p husc 01/10/2013 42 1

 • Chương 7: Quang sóng - Môn: Vật lý đại cương

   Chương 7: Quang sóng - Môn: Vật lý đại cương

  Tài liêụ tham khảo bài giảng về Vật lý đại cương ((A1)) dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học . Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển. vật lý có quan hệ mật thiết với toán học.

   12 p husc 01/10/2013 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số