• Sổ tay vật lý 12

  Sổ tay vật lý 12

  Có thể nói đối với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, phần chuẩn bị kiến thức là quan trọng nhất, có thể nói là khâu quyết định " Có kiến thức là có tất cả", còn việc làm quen với hình thức trắc nghiệm là hết sức đơn giản. Học sinh nên dùng 99% thời gian cho chuẩn bị kiến thức và chỉ cần 1% làm quen với hình thức thi trắc nghiệm.

   49 p husc 09/02/2012 77 2

 • Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Chương IV: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

  Việc xác định vị trí và dịch chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật. Hiện nay có hai phương pháp cơ bản để xác định vị trí và chuyển dịch.

   19 p husc 09/02/2012 39 1

 • Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Chương III: Cảm biến đo nhiệt độ

  Nhiệt độ là một trong số những đại lượng có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất vật chất

   23 p husc 09/02/2012 42 1

 • Chương II: Cảm biến quang

  Chương II: Cảm biến quang

  Như chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.

   25 p husc 09/02/2012 49 1

 • ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2008 - 2009

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2008 - 2009

  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2008 – 2009 trường PTTH AMS

   17 p husc 09/02/2012 20 1

 • Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý

  Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý

  Vật lý học là một môn học lý thú. Các hiện tượng vật lý xuất hiện và ứng dụng trong mọi mặt của đời sống, sản xuất. Để việc học vật lý đạt kết quả tốt, bên cạnh việc giải các bài tập tính toán thì việc vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng, tạo hứng thú cho...

   106 p husc 09/02/2012 66 3

 • Dây quấn phần ứng máy điện một chiều

  Dây quấn phần ứng máy điện một chiều

  Đây là phần dây quấn đặt trong các rãnh của lõi théo phần ứng

   7 p husc 09/02/2012 52 1

 • Bài tập khối đa diện

  Bài tập khối đa diện

  Chứng minh hai đường thằng song song: có thể sử dụng 1 trong các cách sau: + Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng ( như tích chất đường trung bình, định lý talet đảo,...) + Chứng minh 2 đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ 3 + Áp dụng các định lý về giao tuyến song...

   15 p husc 08/02/2012 51 2

 • Bài tập đại số tổ hợp

  Bài tập đại số tổ hợp

  VD: có 4 con đường nối liền điềm A và điểm B, có 3 con đường nối liền điểm B và điểm C. Ta muốn đi từ A đến C qua B, rồi từ C trở về A cũng đi qua B. Hỏi có bao nhiêu cách chọn lộ trình đi và nếu ta không muốn dùng đường đi làm đường về trên của hai chặng AB và BC

   11 p husc 08/02/2012 50 2

 • Bài toán hình học không gian

  Bài toán hình học không gian

  Tài liệu tham khảo về bài toán hình học không gian dành cho học sinh lớp 12

   22 p husc 08/02/2012 47 2

 • Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Mục tiêu: + Trình bày các định lý sử dụng đạo hàm để nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số như đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu... + Giới thiệu cách sử dụng công cụ đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số thường gặp

   102 p husc 08/02/2012 55 3

 • Tổ hợp xác suất

  Tổ hợp xác suất

  Giúp học sinh: + Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường. Biết được khi sử dụng quy tắc cộng, khi sử dụng quy tắc nhân. + Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản.

   37 p husc 08/02/2012 48 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số