• Đa dạng sinh học

  Đa dạng sinh học

  Trình bày được các khái niệm về đa dạng sinh học và các giá trị đa dạng sinh học. - Giải thích được sự suy thái và các nguyên nhân chính gây ra suy thoái đa dạng sinh học..

   26 p husc 09/02/2012 297 1

 • Điện thế hoạt động và truyền xung thần kinh

  Điện thế hoạt động và truyền xung thần kinh

  Hãy quan sát đoạn film sau mô tả đồ thị điện thế hoạt động, em hãy cho biết đồ thị điện thế hoạt động gồm những giai đoạn nào?.

   12 p husc 09/02/2012 48 1

 • Quang hợp ở thực vật

  Quang hợp ở thực vật

  Sản phẩm của quang hợp là chất hữu xơ đầu tiên trên trái đất, làm thức ăn cho mọi SV, là nguyền nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học...

   24 p husc 09/02/2012 77 2

 • Quang hợp pha sáng

  Quang hợp pha sáng

  Quang hợp là gì? Tại sao nói quang hợp là chuỗi phản ứng hóa học quan trọng bậc nhất trên Trái đất? Diệp lục tố (Chlorophyll) Sắc tố này thường chứa trong các bào quan gọi là lục lạp. Năng lượng của quá trình quang hợp chủ yếu được thu nhận từ lá. Vi khuẩn quang dưỡng không sử dụng chlorophyll của thực vật (tảo và cyanobacteria) không...

   31 p husc 09/02/2012 73 1

 • Hoạt động hệ tuần hoàn

  Hoạt động hệ tuần hoàn

  Là khả năng tim khi tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng và O2

   43 p husc 09/02/2012 71 1

 • Virut về bệnh truyền nhiễm

  Virut về bệnh truyền nhiễm

  Rất nhỏ bé,nhỏ hơn nhiều so với vk Kích thước từ 10nm đến 100nm. Chỉ q|s được dưới kính hiển vi điện tử(1nm=1|1000000 mm)

   15 p husc 09/02/2012 50 1

 • Vai trò của các nguyên tố khoáng

  Vai trò của các nguyên tố khoáng

  * Nguyên tố ddk thiết yếu là:  Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.  Không thể thay thế được bởi bất kỳ nguyên tố nào khác.  Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

   22 p husc 09/02/2012 65 1

 • Tổng hợp protein

  Tổng hợp protein

  Hãy cho biết, trường hợp nào là phân tử ADN, trường hợp nào là phân tử ARN ? Cấu trúc của các loại mARN, tARN, rARN khác nhau ở điểm căn bản nào ?

   40 p husc 09/02/2012 69 1

 • Sự thích nghi của sinh vật với môi trường

  Sự thích nghi của sinh vật với môi trường

  Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật để không làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng.

   19 p husc 09/02/2012 51 1

 • Nhân tố sinh thái 2

  Nhân tố sinh thái 2

  Môi trường là tất cả những gì bao quanh sinh vật.  có 4 loại môi trường : môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật.

   13 p husc 09/02/2012 63 1

 • Chu trình nhân lên của virut

  Chu trình nhân lên của virut

  Hãy cho biết thành phần cấu trúc được đánh mũi tên ở dưới? - Quan sát tế bào động vật em có nhận xét gì về thục thể của tế bào động vật và tế bào thực vật?

   34 p husc 09/02/2012 72 1

 • Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

  Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

  Là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. - Gồm: Kì trung gian ( chiếm thời gian dài) và các kỳ của quá trình......

   26 p husc 09/02/2012 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số